Pangasovití - PANGASIIDAE

(Pangasid Catfishes, Shark catfishes)


Výskyt:

Obývají sladké vody jihovýchodní Asie. Malá čeleď, která má asi 25 vědecky popsaných druhů. Ve starší literatuře se můžeme setkat s tím, že jsou pangasovité ryby zařazeny do čeledi sumčíkovitých. Je to proto, že dříve se podle některých vědců na čeleď Pangasiidae pohlíželo jenom jako na podčeleď v rámci čeledi Schilbeidae.Popis

Jsou to ryby s tvarem těla i způsobem pohybu ve vodě velmi podobné žralokům. Právě kvůli této výrazné podobě jsou nazyváni "žraločími sumci". Jejich tělo je holé, kryté pouze kůží. Počet vousků kolísá od jednoho až po tři páry. Oči jsou velké a umístěné výrazně naspodu hlavy, často sahají i pod rovinou úst. Mají tukovou ploutvičku. V přírodě dorůstají velkých rozměrů - známy jsou i údaje o rybách dlouhých přes 3 metry a vážících kolem 300 kg. Největším příslušníkem této čeledi je Pangasius gigas - velesumec siamský (pangas mekongský). Ve své domovině se jako návnady k jejich lovu používají mrtví savci nebo ptáci. Tyto ryby mají značný tržní význam. Jsou dlouhověcí, v přírodě žijí přes 10 let, v zajetí v ideálních podmínkách i déle.
tvar těla pangasovitých (podle Teugelse, 1996)Pangasius hypophthalmus
("sumeček žraločí", pangas dolnooký)


Charakter ryb a jejich nároky

Jsou aktivní přes den a rychle proplouvají celým vodním sloupcem. Živí se dravě, v mládí jsou to spíše masožravci, ke stáří se ztrátou zubů se někteří stávají vegetariány. Jedná se o ryby velmi odolné a nenáročné na kvalitu vody, která by se měla pohybovat přibližně kolem těchto hodnot: teplota 25 st. C, pH 7. Na tvrdosti vody nezáleží.

Vyžadují prostorné nádrže a krása těchto ryb nejlépe vynikne ve velkých výstavních nádržích. Hladina má být částečně zastíněná rostlinami, rostlinami je vhodné osázet také boky nádrže. Akvárium by nemělo být přesvětlené. Jiné dekorace nejsou nutné. Písek i jiné věci v akváriu musí být hladké, aby nedošlo ke zranění kůže ryb. Čím větší prostor budou mít k plavání, tím budou spokojenější. Mláďata je lepší chovat ve skupince (alespoň čtyř kusy), jinak jsou pak ryby vystresované a lekavé.

Právě díky své lekavosti a rozměrech, kterých dorůstají i v běžném akváriu, se nehodí pro začínající akvaristy, kteří nemají dostatek zkušeností s chovem velkých ryb.
mladí jedinci Pangasius hypophthalmus (P. sutchi)Ve společném akváriu lze jejich dov doporučit jen s jinými velkými rybami, protože menší rybky budou považovat za kořist. To platí pro mláďata. Dospělé kusy by raději neměly být chovány s jinými rybami.

U nás chované ryby

Nejčastěji se k nám dováží dováží Pangasius hypophthalmus. Je to jedna z mála pangasovitých ryb, která se dá chovat i ve velkém domácím akváriu. V přírodě dorůstá 130 cm a váží 16 kg. V akváriu zůstává menší, přibližně bývá 40 cm dlouhá. Většina jiných příslušníků této čeledi vyžaduje nádrže minimálně o tisících litrech vody.

Dále to bývá např. Pangasius larnaudi, který má zavalitější tělo, vysokou a špičatou hřbetní ploutev. V přírodě dorůstá 1,5 m. Můžeme se setkat i s pangasem vláknoploutvým Pangasius sanitwongsei, který je u nás prodejci označovaný jako "sladkovodní žralok". V přírodě dorůstá 2,5 m a dříve dokonce 3 m, přičemž tloušťka ryby je až 1 m. Přestože mladí jedinci údajně ve velikém akváriu nějaký čas dokáží přežít, je tato ryba jak pro běžná tak i pro velká výstavní akvária naprosto nevhodná. To samé platí i pro ryby Pangasius pangasius a Pangasius nasutus, které dorůstají délky 90 cm.Rozmnožování

V akvarijních podmínkách se je pravděpodobně nepodařilo rozmnožit.Odkazy:

Pangasius djambal a Pangasius hypophthalmus
Pangasius kunyit
Pangasius larnaudi
Pangasius rheophilus
Přehled pangasovitých ryb Indonézie
Umělý odchov Pangasius hypophthalmus
pangasovité ryby spolu s parmičkami žraločími (Balantiocheilos melanopterus)


  Copyright © Catfish, 2000-2006