Sumčíkovití - SCHILBEIDAE

(Schilbid catfishes)

Schilbe mystus - sumčík stříbřitý


Výskyt:

Čeleď Schilbeidae zahrnuje přes 50 vědecky popsaných druhů. Nacházíme je ve vodách Asie (převážně západ až jihovýchod), ale většina druhů se vyskytuje v Africe. Schilbeidae jsou příbuzní čeledi sumcovití (Siluridae) a dříve pod Schilbeidae patřila i čeleď pangasovitých (Pangasiidae). V přírodě obývají jak tekoucí, tak i stojaté vody.

Popis

Velikost jednotlivých druhů ryb se liší a v akvaristice se chovají velmi vzácně, jedná se pouze o několik málo druhů. Jejich kůže je holá, tělo mají stlačené ze stran a hlavu shora. Kolem úst mají 2-4 páry vousků. Řitní ploutev je dlouhá, hřbetní a prsní ploutve jsou vyztužené kostěným trnem. Obvykle mají tukovou ploutvičku. Samice jsou větší, robustnější a mnohem více silnější v bříšku než samci.
tvar těla sumčíkovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Jsou to čilé hejnové ryby, mají se chovat ve skupině minimálně o 6 kusech, jinak jsou plaší, neochotně přijímají potravu a strádají. Na rozdíl od mnoha jiných sumcovitých ryb se i přes den velmi rády pohybují ve volné vodě.

Tak jako pro ostatní sumcovité ryby, je důležité dostatečně velké akvárium s tlumeným osvětlením. Minimálně polovina nádrže by měla zůstat volná a umožňovat prostor k plavání, část by měla být zarostlá rostlinami a sloužit k odpočinku, jako úkryt, případně ke kladení jiker (k tomuto účelu slouží převážně rostliny jemnolisté). Hladina může být pokrytá plovoucími rostlinami. Pokud chceme vytvořit optimální prostředí pro tyto ryby, použijeme co nejtmavší písek.

Teplota vody by se měla pohybovat mezi 25-26 st.C, pH a tvrdost nehrají roli, voda by měla být čistá a je třeba hlídat pouze hodnoty dusitanů, které musí být velmi nízké. Doporučuje se silná filtrace a celkově vyšší pohyb vody v nádrži. Ryby vyhledávají proudící vodu a rády v ní stojí.

Sumčíci nejsou agresivní k rybám přiměřené velikosti, přijímají živou masitou stravu, ale bez problémů se dají naučit i na krmiva umělá. Výrazně menší ryby považují za potravu.
akvárium zařízené pro chov čeledi SchilbeidaeU nás chované ryby

K nám se dováží pouze několik druhů z rodu Pareutropius (Eutropiellus) a Schilbe.

Vyjímečně se můžeme setkat s rybami rodu Parailia.

Parailia congica (dříve Parailia longifilis) se podobá sumečkům rodu Kryptopterus. Na rozdíl od nich má však 4 páry vousků. Chybí jí hřbetní ploutev. Dorůstá délky 10 cm. Pochází z Tanzánie. Vyhovuje jí teplota vody kolem 23-24 st. C. Vyžaduje v akváriu zastínění, na silnějším světle se vydává za mrtvou. Tak jako ostatní zástupci čeledi má ráda hustě zarostlé akvárium s volným prostorem pro plavání. Její odchov se v akvárium nezdařil.

Příbuzná je ryba Parailia pellucida (dříve Physailia pellucida ). Má čtyři páry vousků a tukovou ploutvičku. Při hledání potravy napřimuje vousky, jinak je má položené dozadu. Dorůstá délky až 10 cm. Pochází z Afriky a obývá horní Nil. Teplota jí vyhovuje v rozmezí 22-29 st. C. Odchov v zajetí se nezdařil.tvar těla ryb rodu Parailia (nahoře P. congica, dole P. pellucida)Rozmnožování

V zajetí se podařilo rozmnožit např. africké sumčíky stříbřité - Schilbe mystus, kteří při dobré péči dorůstají v akváriu i 25 cm, v přírodě dokonce 35 cm. Nemá tukovou ploutvičku. Byla provedena stimulace gonadotropinem a k výtěru byla použita měkká voda s pH 7 o teplotě 26 st. C. Plůdek se líhnul za 1-2 dny, a 2-3 dny se rozplavával. Přestože byl popsán i spontánní výtěr, jikry se dále nevyvíjely. Mláďata sumčíků mívají kanibalistické sklony.

  

Schilbe mystus
Přirozeným způsobem se podařilo vytřít i menší africké ryby Pareutropius buffei (dříve Eutropiellus buffei, sumčík Buffeův). Ti dorůstají obvykle 6-8 cm. Ke tření se použili dva samci na jednu samici. Ke tření došlo ráno, ryby se vytíraly mezi jemnolisté rostliny. Samice měla si 100 jiker mláďata se vylíhla za 3 dny. Parametry použité vody byly stejné jako u Schilbe mystus. Jako krmivo pro mláďata lze použít nálevníky, vířníky, žábronožky apod.Pareutropius buffei - sumčík Buffeův


Příbuzné ryby Pareutropius debauwi (dříve Eutopiellus debauwi nebo také Eutropiellus vandeweyeri, sumčík pruhovaný) se ještě vytřít nepodařilo. Dorůstá délky asi 7 cm. Jedná se opět o africký druh. Tyto ryby se často zaměňují s předchozím druhem.Jednoznačný rozlišovací znak jsou pruhy: u P. buffei na ocasní ploutev zasahují 3 tmavočerné pruhy, zatímco u P. debauwi je to pouze pruh jeden, přičemž laloky ocasní ploutve jsou bez kresby. U E. debauwi je dolní pruh pouze slabě naznačen.  Copyright © Catfish, 2000-2006