Anténovci - PIMELODIDAE

(South American Antennae Catfishes, Long-whiskered catfishes)


mláďata Sorubim lima


Výskyt:

Obývají sladké vody Střední a Jižní Ameriky a to od jihu Mexika až po Paraquay a Argentinu, částečně se nachází i na některých ostrovech v Karibském moři. Přičemž ve Střední Americe je obvykle zastoupen rod Rhamdia, ve východní Panamě po jednom druhu ryb z rodů Pimelodus a Pimelodella. Tato čeleď má asi 85 vědecky popsaných druhů. V Americe představují protějšek svých afrických a asijských příbuzných - čeledi sumíčkovitých - Bagridae. Jméno čeledi vzniklo podle dlouhých vousů, které někteří anténovci drží často otočené dopředu jako tykadla (tykadlo je latinsky antennea) a to zejména při lovu.

břišní strana anténovce příčnopruhého - Merodontos tigrinus


Popis

Je to skupina velmi různorodá a liší se jak tvarem tak i velikostí. Patří sem ryby od 5 cm až do 2,5 m. Obecně by se dali charakterizovat jako noční dravci, kteří se příliš se nehodí do společenských akvárií s menšími druhy ryb. Mají tři páry dlouhých a pohyblivých vousů, jeden na horní a dva na dolní čelisti. Pár na horní čelisti bývá nejdelší a někdy přesahuje i délku celého těla ryby. Čelisti jsou ozubeny. Kůže je holá, tělo ryby je štíhlé. Hřbetní ploutev je posunuta dopředu. Řitní ploutev je krátká. Mají vyvinutou tukovou ploutvičku, která je u některých druhů relativně velká a může se tvarově lišit.


  

různé tvary těla anténovcovitých (podle Teugelse, 1996)
Phractocephalus hemioliopterus
(anténovec červenoocasý)


Pseudoplatystoma fasciatum
(anténovec pruhovaný)


Charakter ryb a jejich nároky

Obývají dno a aktivní jsou především v noci. Typický je jejich výborný čich. Někteří anténovci mají redukované oči a někteří jsou dokonce slepí (Pimelodella kronei, Rhamdia sp.). Milují různé tmavé skrýše a jeskyně nebo si vyhledávají úkryt pod kořeny, kameny nebo v hustém porostu vodních rostlin. Za světla a mimo úkryt jsou velmi lekaví. Při vylekání zběsile plavou po nádrži a vrážejí do různých překážek a do stěn, což je dost nepříjemné neboť se můžou zranit nebo není-li nádrž dobře zakrytá, vyskočí ven. Proto je dobré zabránit jejich vyrušování. Jsou to masožravci a živí se bezobratlými (červi a korýši) nebo jinými rybami, které se snaží chytit velmi rychlým výpadem. Pro dosažení dobré kondice ryb je nezbytné podávat anténovcům drobné živé rybky ke zkrmení.

Anténovci žijí jednotlivě a intenzívně hájí tvoje teritoria a větší jedince se doporučuje chovat jednotlivě. Již středně velcí anténovci vyžadují prostorné nádrže.Menší druhy anténovců se dají chovat v běžných akvárií, středně velké druhy 30 - 60 cm už potřebují velké výstavních nádrže. S největšími zástupci této čeledi se lze setkat pouze v obrovských veřejných akváriích. Jsou značně nároční na kvalitu vody, vyšší množství dusíkatých látek způsobuje rozpad jejich vousků. Dále můžou být citliví i vůči různým parazitů. Nejvhodnější je chov jednodruhový, v případě větších druhů ryb i samostaný chov jednoho kusu. Pro menší druhy jsou za společníky vhodné klidné a především dostatečně velké ryby.

U nás chované ryby

Nejčastěji se k nám dováží rody Pimelodella, Pimelodus a Sorubim.

Podrobnější údaje o nejčastěji chovaných anténovcích lze nalézt      zde.

Rozmnožování

Informace o tření indukovaném hormonálně jsou např. u Pimelodella gracilis, kdy byl použit choriogonadotropin (Praedyn - v současnosti se již nevyrábí) a to u velmi mladých, dvouletých ryb.  Copyright © Catfish, 2000-2006