Sumíčkovití - BAGRIDAE

(Bagrid catfishes)

Mystus vittatus - sumíček indický
foto: © Pavel DandaVýskyt:

Čeleď Bagridae zahrnuje asi 241 vědecky popsaných druhů. Žijí ve vodách jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Čína, Japonsko, Korea, Borneo, Rusko - oblast Ussuri) a v Africe (i v jezerech Malawi a Tanganika). Vyskytují se nejčastěji ve stojatých a mírně tekoucích vodách. Sumíčkovití jsou ekvivalentem americké čeledi anténovcovitých - Pimelodidae.

Popis

Velikost jednotlivých druhů ryb se velice liší a pohybuje se od několika cm (Mystus mica - 6 cm, Hyalobagrus ornatus - max. 3 cm) až přes 1 m a to např. u Bagrus meridionalis s délkou až 1,5 m, který se vyskytuje v jezeře Malawi nebo např. Sperata aor se 180 cm. Velké druhy jsou využívány jako tržní ryby. Pouze několik druhů je vhodných pro chov v akváriích. Většina z Bagridae se vyskytuje ve vodě sladké, ale některé druhy se nevyhýbají ani vodě brakické. Typické pro ně je holé tělo kryté kůží a 4 páry dlouhých do předu směřujících vousků - dva páry na horní a dva páry na dolní čelisti. Jeden pár vosků bývá prodloužený. Mají nápadně velkou tukovou ploutev. Ploutev hřbetní a ploutve prsní začínají trnem, silně ozubeným na zadní straně. Zbarvení je u většiny silně proměnlivé s ohledem na stáří, velikost a místo odchytu. Samci mnoha druhů jsou větší než samice a pečují o potomstvo. Některé druhy po vylovení z vody vydávají kňouravé zvuky. Uvádí se, že např. Leiocassis siamensis mívá nepříjemný zvyk okusovat ploutve ostatním rybám a někteří sumíčci (Lophiobagrus cyclurus) při vylekání nebo rozčilení vylučují z těla jedovaté látky, které mají nepříznivý vliv na jiné ryby v jejich blízkosti.
tvar těla sumíčkovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Výrazným znakem těchto ryb je jejich dravost a nenasytnost, kterou se podobají rybám čeledi Pimelodidae (anténovcovítí). Vše, co jsou schopni pozřít, je pro ně potravou. Přednost dávají živé masité stravě a nejčastěji to jsou živé rybky, které si uloví. S tímto musíme počítat a při výběru ryb vhodných k sumcům této čeledi je potřeba vzít v potaz to, že jsou schopni ulovit a zhltnout i ryby o délce 1/2 svého těla. Jsou to aktivní a rychlí dravci. Mláďata, která se teprve učí lovit, nemusí mít ještě vyvinutý odhad jak velkou kořist můžou spolknout, proto někdy napadají i větší rybky, které ale potom nechávají ležet. Jsou velmi žraví a spotřebují ohromné množství potravy.

Některé druhy mají denní aktivitu, většina se projevuje spíše večerní aktivitou.

Při nákupu ryb je třeba si zjistit, jaké maximální délky v akváriu dorostou a tomu přizpůsobit velikost nádrže. Dávají přednost méně osvětlenému akváriu s hladinou částečně pokrytou plovoucími rostlinami. Milují nádrže bohatě osázené rostlinami. Vyžadují spoustu úkrytů.
sumíčci Bagridae - mají rádi tlumené osvětlení a množství úkrytů
foto: © Pavel DandaPro některé druhy platí, že pokud je chce člověk nechat vytřít přirozeným způsobem, tak by dno měla pokrývat asi 10 cm vysoká vrstva písku bez ostrých hran, aby si v něm ryby mohly vyhrabat jamku - "hnízdo". Na parametry vody nejsou nijak zvlášť nároční. Voda by ale měla být čistá a s nízkým obsahem dusíkatých látek. Ty totiž poškozují rybám konce dlouhých vousků. Poškozené nebo dokonce olámané vousky jsou často indikátorem zhoršujících se podmínek v akváriu. Stejným způsobem můžou ryby reagovat i na přítomnost různých chemických látek rozpuštěných ve vodě (léčiva, látky na potlačení růstu řas, přípravky určené k likvidaci šneků, a pod.).

U nás chované ryby

Občas se dováží více druhů z rodu Leiocassis, Mystus, Auchenoglanis, Parauchenoglanis, Gephyroglanis, Chrysichthys, Bagrus, Horabagrus a Pseudobagrus.Mystus micracanthus - sumíček malotrnný
foto: © Vilém Křečan

Rozmnožování

Tropické a subtropické druhy se třou především těsně před začátkem nebo na začátku období dešťů.

V zajetí se většinou k vyvolání tření používá hormonální stimulace, kdy u správně připravených ryb k vlastnímu tření dochází asi za 16-48 hodin nebo i více dnů od aplikace, v horším případě akvaristé přistoupí i k ručnímu vytření. Po hormonální stimulaci byl rozmnožen např. Mystus vittatus nebo Leiocassis siamensis.

Pozor, mláďata mají kanibalistické sklony a protože rostou nerovnoměrně je lepší rozdělit je do více akvárií podle velikosti.

Daleko zajímavější je, jakým způsobem se podařilo přivést ryby ke tření přirozeným způsobem a to regulací teploty. Tento postup lze aplikovat na druhy, které žijí v oblastech, kde se teplota během roku výrazně mění.

Např. v řece Amur žije asi 5 druhů čeledi Bagridae, z nichž se asi 3 dají chovat i v akvarijních podmínkách. Leiocassis brashnikowi bývá často v mládí zaměňován za rybu - Pelteobagrus (Pseudobagrus) fulvidraco. Obývá Amur, Ussuri a žije i v jezeře Chanka. Právě tyto ryby byly nejprve chovány v akváriu o teplotě asi 28 st. C, každý týden byla provedena výměna 1/4 vody. V akváriu byla vysoká vrstva písku a pro ryby byla vytvořena spousta úkrytů. Asi po měsíci se začalo s postupným snižováním teploty bez výměny vody. Při dosažení 10 st. C ryby přestaly reagovat na potravu vyhledaly si úkryty ve kterých bez pohybu zůstávaly. Teplota vody v této době dosáhla 4 st C. Při ní se ryby nechaly bez výměny vody měsíc zimovat. Poté se zvedala teplota po 1 st. C denně spolu s výměnou 1/4 vody. Ryby ožívaly při teplotě 14 st. C. Teplota se zvyšovala asi do 26 st. C. Před třením začal samec hloubit jamku o průměru asi 25 cm a hloubce 8-10 cm. Vytíral se jeden samec s jednou samicí. Ke tření došlo ráno. Po tření samec hlídal hnízdo a ošetřoval a bránil jikry. Samice se stáhla do ústraní. Za 26-28 hodin se jikry vylíhly. Vykulený potěr měřil 6-7 mm. (Doporučené parametry vody pro tření: CT 5, UT 2,5 , pH 7-8, teplota kolem 25-26 st. C.)

Podobným způsobem se podařilo vytřít i sumce Mystus mica.
Horabagrus brachysoma - sumíček krátkotělý  Copyright © Catfish, 2000-2007