FARLOWELLA ACUS

(Kner, 1853)

krunýřovec jehlicovitý (Whiptail catfish)Výskyt: Jižní Amerika- jižní část povodí Amazonky, Venezuela
Délka: až 25 cm
Teplota: 21-27 st. C
Tvrdost vody: měkká
pH: 6 - 7,2

Tento druh krunýřovce v přírodě obývá řeky, rybníky, pralesní potoky a tůně v záplavových oblastech, kde využívá své podoby s napadanými větvičkami, aby mohl v klidu přijímat množství rostlinné potravy a dřeva. Jsou to plaché a vůči jiným druhům mírumilovné ryby. V akváriu se zdržují nejčastěji ve střední a horní vrstvě vody - na listech rostlin, na skle, na kořenech a dřevě. Chovají se jak v druhových tak i ve společenských nádržích s malými klidnými rybami. Vzhledem ke své délce je důležité dostatečně velké akvárium o objemu minimálně 100 l. V nádrži je nejlépe chovat jeden pár těchto ryb, případně samce a několik samic. Samci jsou obzvlášť v době tření silně teritoriální. Dominantní samec se snaží ostatní samce zahnat vztyčenými prsními trny, údery hlavou nebo přísavkou, ale někdy může napadat i samice, které nejsou připravené ke tření. (Občas může dojít i ke zranění ryb.) Dno by mělo být jemnozrnné nebo přímo zvolíme akvárium bez dna kvůli snadnější údržbě, z rostlin jsou nejvhodnější druhy s dlouhými a širokými listy. Jako úkryt nebo místo pro tření lze zvolit různě dlouhé trubky a dutiny o průměru 3 - 4 cm, případně ploché kameny opřené o stěny poblíž výstupu z filtru. Osvětlení by mělo být tlumené nebo lze hladinu přistínit plovoucími rostlinami. V nádrži je důležitý kořen nebo dřevo, které tvoří nezbytnou součást jejich jídelníčku. Voda musí být čistá a dostatečně prokysličená. Přiměřené (střední) proudění vody a kvalitní filtrace jsou nezbytné. Vzhledem k tomu, že se jedná o krunýřovce značně citlivé na množství dusitanů a dusičnanů ve vodě, nálevníky a baktérie a také na různé chemikálie a těžké kovy, je nejlepší detrit denně odkalovat. Filtrovat se doporučuje přes rašelinu. Ryby je dobré krmit večer, přes den potravu přijímají nerady a můžou hladovět. Dávají přednost především rostlinné potravě - řasy, hrášek, mrkev, salát a z masité stravy jsou to např. sekané nitěnky. Lze je přikrmovat podobnými krmivy jako krunýřovce Ancistrus sp., ale musí se dát pozor na to, aby se zbytky potravy nezačaly ve vodě rozkládat.

Samci mají rypec delší, silnější a pokrytý štětinami. Samice jsou celkově zavalitější. Tyto krunýřovce se v akvarijních podmínkách podařilo vícekrát rozmnožit. Voda má mít tyto parametry: teplota 21 - 26 st. C, pH přibližně 6,5 a tvrdost mezi 2 - 7,5 dH, ve tvrdší vodě jikry odpadávají a pak se musí odchovávat uměle. Jikry kladou na svislé plochy, listy rostlin a kameny. Před třením očistí pár vybrané místo, dost často to bývá i sklo nádrže v blízkosti filtru, ryby jsou k sobě těsně přitisknuty a samice uvolňuje a lepí jikry vždy v menším množství (asi po pěti kusech). Samec je pak oplodňuje. Po vytření všech jiker, obvykle je to asi 50 kusů, je lépe samici odlovit, protože starost o jikry přebírá samec. Samec k jikrám přivádí pomocí pohybu ploutví a ocasu čerstvou a okysličenou vodu, odstraňuje neoplozené jikry a na konec vykusuje mláďata z jikerných obalů. Líhnutí mláďat nastane za 7 - 11 dnů v závislosti na teplotě vody a ihned se přisává ústy na podklad. Po týdnu mláďata stráví žloutkový váček. Po rozplavání začínají přijímat drobnou potravu. Krmit se musí minimálně dvakrát denně, na rozdíl od dospělých ryb přijímají potravu i přes den.
detail hlavy


Tento krunýřovec potřebuje velmi čistou vodu a klidnou nádrž. Aklimatizace nových ryb nebývá jednoduchá. Protože se jedná o ryby značně citlivé, vyžadující denní péči a prostředí s odpovídajícími parametry, nejsou vhodné pro začínající akvaristy.


    

vlevo - břišní strana, vpravo - detail hlavy


  Copyright © Catfish, 2000-2006