SCARDINIUS ERYTHROPHTHALMUS

(Linnaeus, 1758)
perlín ostrobřichý

Foto: © Jaroslav Soukop


Perlín je další naší velmi hojnou rybou, i když nedosahuje takové hojnosti jako plotice. U nás se vyskytuje především na Jižní Moravě a v oblastech dolních toků řek. Mimo nejsevernějších a nejjižnějších částí kontinentu ho najdeme takřka v celé Evropě. Vyskytuje se především v řekách cejnového pásma, najdeme ho však i v pásmu parmovém, v proudnějších řekách jen výjimečně. Nejlépe se mu však daří v různých vodních nádržích, odstavených ramenech apod. Nejraději má hodně zarostlé, mělké nádrže z bahnitějším či pískovým dnem.

Tělo perlína je robustnější než u předchozího druhu. Oko je světle žluté až oranžové, nikdy však ne červené ! Ústa jsou koncová. Hřbet a hlava jsou většinou šedé až šedozelené, boky stříbřité, břicho stříbřitě bílé. Hřbetní ploutev je posunuta směrem dozadu za základnou břišních ploutví. Za břišními ploutvemi je vytvořen kýl pokrytý šupinami. Všechny ploutve mimo prsních jsou většinou krvavě červené, hřbetní ploutev méně, občas takřka vůbec. V postraní čáře je 38-43 velkých šupin. Požerákové zuby jsou dvouřadé 3.5-5.3.

Perlín je ryba žijící v hejnech. Roste velmi pomalu, v prvním roce života dorůstá většinou kolem 5 cm. Ve druhém asi 8cm a ve čtvrtém teprve něco kolem 13 cm. Dožívá se většinou 10 - 16 let. Největší známé kusy měří 40-50 cm o hmotnosti asi 1,5 kg. Pohlavně dospívá ve 2-3 roce života. U nás se nejčastěji tře od května do července, nejčastěji ve dvou dávkách. Na 1 kg samice připadá 40-100 tis. jiker ( první dávce asi 60-70% celkového množství jiker), tedy výrazně méně než plotice. Vytírá se na vodní rostliny, ale i na kameny a štěrk. Tře se taky ve skupinách často i s jinými kaprovitými rybami čímž vznikají velmi často kříženci (blíže popsáno u prvního druhu). Podmínky pro chov jsou stejné jako u plotice, jen s tím rozdílem, že perlín potřebuje více prokysličenou a hlavně čistší vodu s menším obsahem dusíkatých látek. Teplota by neměla stoupnout nad 28 st. C. V akváriu se nám ho pravděpodobně rozmnožit nepodaří, v zahradním jezírku už to možné je. Tato ryba se v našich rybníčcích a akváriích již dosti často objevuje a mnoho chovatelů si uvědomuje klady této bezesporu velmi dekorativní a zajímavé ryby a doufám tedy, že jeho popularita se bude stále zvyšovat.
Foto: © Jaroslav Soukop

Jaroslav Soukop       


  Copyright © Jaroslav Soukop, 2000-2006