Další kaprovité ryby vhodné pro náš chov - 1. díl

V tomto článku se ještě zmíním o některých dalších možných chovancích z čeledi kaprovité (Cyprinidae), které se v našich akváriích a rybníčcích občas objevují:

plotice obecná - Rutilus rutilus

perlín ostrobřichý - Scardinius erythrophthalmus

lín obecný - Tinca tinca

jelec tloušť - Leuciscus cephalus

jelec jesen - Leuciscus idus

jelec proudník - Leuciscus leuciscus

hořavka duhová - Rhodeus sericeus


  Copyright © Jaroslav Soukop, 2000-2006