LEUCISCUS LEUCISCUS

(Linnaeus, 1758)
jelec proudníkFotka je například zde .


Dalším u nás žijícím druhem jelce je jelec proudník. Je rozšířen v celé západní, střední i východní Evropě. Nenajdeme ho pouze na Pyrenejském poloostrově, v Itálii, na Balkáně a ve Skotsku. U nás se vyskytuje především v tocích parmového a lipanového pásma, méně již v pásmu cejnovém. Pozorován byl už i v některých údolních nádržích, kam však spíše zabloudí z řek. I když ho lze nalézt takřka po celém našem území je proudník velmi málo početný. Proto je také rybou celoročně hájenou.

V porovnání s tlouštěm má nižší tělo, které je torpédovitě protáhlé a ze stran zploštělé. Má menší hlavu z poměrně velkýma a výraznýma očima a na rozdíl od tlouště s mírně spodními ústy. Hřbet je tmavě modrý až tmavě šedý, boky světlé s bílým břichem. Všechny ploutve, hlavně potom hřbetní jsou spíše tmavé. Párové ploutve občas lehce nažloutlé. Řitní ploutev bývá výjimečně mírně načervenalá (ploutve jsou hlavním rozlišovacím znakem od tlouště, který má břišní ploutve a ploutev řitní výrazně červené). V postraní čáře má 47-56 poměrně velkých šupin. Požerákové zuby jsou dvouřadé 2.5-5.2.

Proudník není již tak odolnou a přizpůsobivou rybou jako je tloušť a vyhledává především proudnatější a hlavně čistší úseky řek. Živý se především hmyzem a jeho larvami. Dále pak úlomky rostlin a řasami, kterých však v porovnání z tlouštěm zkonzumuje minimum. Krmíme ho nejlépe patentkami, larvami komárů apod. V našich podmínkách se dožívá maximálně 12 let a i velikostně je velmi odlišný od tlouště, dorůstá maximálně 30 cm, i když v minulosti bývali zaznamenány i kusy nad 35 cm o váze blížící se jednomu kilogramu. V prvním roce měří nanejvýš něco kolem 6 cm, ve třetím potom asi 12 cm a v pátém přibližně 15 cm. Pohlavně dospívá ve třetím roce života. Nevytírá se ve více dávkách jak je to známo o předchozím druhu, ale pouze jednou. Na 1 kg samice připadne 50-120 tis. jiker. Vytírá se od dubna do května, většinou na štěrkovité dno. V zajetí se nám jeho rozmnožení přirozenou cestou nepodaří. U nás ho lze občas ulovit na udici. Z vlastní zkušenosti v chovu musím potvrdit, že proudník je jedním z nejlepších a nejvytrvalejších plavců v našich vodách, v akváriu tedy potřebuje především dostatek prostoru k pohybu. Vyžaduje mnohem čistší a na kyslík bohatší vodu než tloušť, s čímž by jsme měli počítat. Jinak nádrž zařídíme podobně jako u předchozího druhu. Proudník se hodí i do společné nádrže, na místech výskytu bývá nejčastěji ve společnosti tloušťů či plotic. Nesmíme však nádrž přerybnit, aby zbytečně velké množství ryb nekazilo kvalitu vody. Nejvhodnější jsou tedy již zmíněné dva druhy či jiné ryby z proudnějších úseků. Díky jeho stříbřitému zbarvení vyniká v akváriu velmi pěkně. Čím větší akvárium tím lépe, pro skupinku proudníků by mělo mít minimálně 200 l, ne li více. V zahradním rybníčku již tolik nevynikne, pokud však máte rybník spojený z čistým potůčkem je do něj tato ryba vhodným obyvatelem.

Jaroslav Soukop       


  Copyright © Jaroslav Soukop, 2000-2006