STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5VELKÁ CENA MLADÝCH AKVARISTŮ
XXII. ročník
sobota, 3.4.2004
JAK SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT?
Nejpozději do 31. ledna 2004 zašlete přihlášku s uvedením svého jména, data narození a úplné poštovní adresy na korespondenčním lístku nebo dopisem na adresu: RNDr. Jaroslav Hofmann, Talichova 2040, 169 00 Praha 6-Břevnov, případně e-mailem na adresu: jaroslav.hofmann@seznam.cz. Koncem února pak obdržíte od organizátorů poštou potvrzení účasti, časový harmonogram soutěže a podrobné okruhy otázek.  Copyright © Catfish, 2000-2006