Sumcovití - rozdělení podle typu potravySUMCOVITÍ - OBECNÉ ROZDĚLENÍ

způsob výživy příklad zástupců vhodná krmiva - přírodní umělá krmiva
Masožravci (karnivorní) - dravci, živí se rybami nebo jinými zvířaty. Někteří se spokojí s náhradní potravou, jiný přijímají pouze pohybující se kořist. Mají krátká střeva a velký žaludek. Jsou zvyklí se jednorázově přecpat a pak mít několikadenní půst. V akváriu se velcí dospělí dravci krmí 2-krát nebo 3-krát týdně, menší druhy dravců a mláďata je lépe krmit každý den. anténovci (Pseudoplatystoma, Sorubim, Pimelodus), sumečci Kryptopterus a Eutropiellus, električtí sumci (Malapterurus) a chakovití (Chaca) živé ryby, plži, korýši, žížaly, živé larvy hmyzu, červi, hmyz sekané rybí maso, mražené patentky, granule a pelety s vyšším obsahem proteinu, někteří přijmou i vločková krmiva
Býložravci (herbivorní) - požírají řasy a jinou rostlinnou potravu. Mají dlouhá střeva a malý žaludek. Potravu jsou zvyklí přijímat v malých dávkách ale neustále. V akváriu by se měli krmit buď několikrát denně menším množstvím potravy a nebo mít během dne trvale k dispozici rostlinnou stravu a zelené řasy. krunýřovci (Ancistrus, Baryancistrus) listy rostlin, řasy, zelenina, ovoce umělá krmiva určená pro krunýřovce (s přídavkem řas Spirulina a Chlorella) - tablety, čipsy, pelety, vločky
Všežravci (omnivorní) - živí se jak masitou tak rostlinnou potravou. peřovci, pancéřníčci, trnovci, pakeříčkovci - tyto sumcovité ryby dávají v akváriu přednost masité stravě, ale v přírodě to jsou všežravci přijímají jak masitou stravu (larvy hmyzu, rybí potěr, plankton, červy) tak částečně rostlinnou potravu téměř veškeré druhy umělých krmiv
KRUNÝŘOVCI - PODROBNÉ ROZDĚLENÍ

skupiny podle typu potravy zástupci přísavky a zuby potrava
Řasožraví - požírají řasy včetně drobných organismů, které na nich žijí. Mají dlouhá střeva a malý žaludek. Potravu jsou zvyklí přijímat v malých dávkách ale neustále. V akváriu jim stačí nabídnout jednou denně dostatečné množství rostlinné potravy. Ancistrus,
Baryancistrus,
Farlowella,
Hypostomus,
Chaetostoma,
Lasiancistrus,
Otocinclus,
Pseudancistrus,
Pterygoplichthys
(Glyptoperichthys, Liposarcus),
Sturisoma


mají relativně velké přísavky a pravidelné řady malých zubů
listy rostlin, řasy, zelenina, ovoce, v menším množství mražený plankton (živý se jim špatně loví) a mražené patentky, dále veškerá umělá krmiva určená pro krunýřovce (s přídavkem řas Spirulina a Chlorella) - tablety, čipsy, pelety, vločky
Masožraví - požírají masitou stravu - drobné organismy, plže apod. Mají kratší střeva a větší žaludek. V akváriu je stačí nakrmit jednou denně dostečným množstvím potravy. Leporacanthicus (plži, mlži),
Lithoxus (hmyzožraví),
Loricaria,
Pseudacanthicus (plži, mlži),
Pseudohemiodon,
Scobinancistrus,
Spatuloricaria (odmítají řasy),
Spectracanthicus


zuby jsou velké, ostré a zahnuté
plži, mlži, červi, sekané rybí maso, dále veškerá umělá krmiva určená pro krunýřovce (lze použít i pelety pro dravé ryby s vyšším přídavkem proteinu), dále tablety, čipsy, pelety, vločky
Všežraví - požírají jak masitou tak rostlinnou stravu. V akváriu je stačí krmit jednou až dvakrát denně rozmanitou potravy. Hemiloricaria,
Hypancistrus,
Parancistrus,
Peckoltia


zuby jsou drobné, nepravidelně rozložené
rostlinná a masitá potrava, všechny typy umělých krmiv pro akvarijní ryby
Dřevožraví - nezbytnou součástí jejich potravy je kořen (dřevo a vláknina), dále přijímají masitou i rostlinnou potravu. V akváriu je stačí krmit jednou denně rozmanitou potravou s tím, že mají stabilně v akváriu k dispozici kořen k okusování. Panaque
(Cochliodon, Panaqolus)


zuby připomínají tvarem malá dlátka, řady zubů jsou pravidelné
kořen, rostlinná a masitá potrava, všechny typy umělých krmiv pro akvarijní ryby, nejlépe tablety, pelety a čipsy s přídavkem dřevní hmoty  Copyright © Catfish, 2000-2006