PLANKTON - přirozené krmivo pro potěr

V mládí se ryby živí především planktonem. Plankton jsou drobní živočichové (zooplankton - např. vířníci, buchanky, hrotnatky) a rostliny (fytoplankton), žijící ve vodě. Rozplavaný potěr se krmí co nejjemnější potravou. Zvláště pro druhy vyžadující velmi malou potravu se používají nálevníci - např. trepky, vířníci a drobné řasy. Později se dá přejít na větší druhy potravy - nauplie buchanky a perloočky. Plankton lze nalovit v různých rybnících a jezírkách. To, co se okamžitě nezkrmí, je možné zmrazit a použít později.
sladkovodní plankton
  

trepky (Paramecium)


  

blíže neurčený vířník (Rotatoria)


  

váleč (Volvox)


     

perloočky (Daphnia) - vlevo samice, uprostřed vylíhlá mláďata, vpravo detail mláděte

buchanka (Cyclops)


nezmar (Hydra) - láčkovec, kterého si při lovu planktonu můžeme nechtěně zavléci do akvária


Tady je zajímavý nápad od p. Šaiera, jak sestavit automatické krmítko na plankton:


"Krmítko využívá el. hodin, ze kterých sejmu ručičky a na hodinový hřídel nasadím kolečko o průměru, který odpovídá obvodem požadované výšce hladiny v nádobě s planktonem, která se zkrmí za 12 hodin. Na kolečko namotám režnou niť, jejíž druhý konec je uvázán k hadičce, na které je oblouk, aby nedošlo ke zpětnému nasátí. Druhý konec zatížím maticí a spustím na dno nádoby, do které umístím vzduchování kvůli provzdušnění a rozmíchání planktonu. Hodiny otáčejí kolečkem a spouští hadičku, která vyrovnává hladinu v nádobě s planktonem a průběžně dávkuje plankton. Je nutné počítat se zvednutím hladiny v akváriu o vodu s planktonem."

Jar. ŠAIER
Růžičkova 9
690 02 Břeclav
tel.: 776 / 854649


Odkazy:

linky
Petr Šimandl - akvarijní krmení
Martin "Vai" - krmení ryb


  Copyright © Catfish, 2000-2006