Netradiční akvária


V poslední době se můžeme na různých místech setkat s dekoračními akvárii nestadardního tvaru, která jsou obvykle začleněná jako součást nábytku a pod. S některými z nich bývá více starostí než radosti. Ne vždy se dá u těchto akvárií zajistit optimální provoz.
foto: © Salik, www.akva.skI u nestandarních nádržích by se měly dodržet zásady pro běžná akvária :

- nádrž má být umístěna tak, aby na ryby nepůsobily rušivé vlivy: hluk, otřesy, prudké kolísání světla, výkyvy teploty apod.
- má být orientovaná tak, aby na ni nedopadalo přímé sluneční světlo (rozhodně ne naproti oknu, jinak se rychle zařasí)
- ať už akvárium stojí přímo na zemi nebo na stojanu, je nezbytná měkká rovná podložka, aby nedošlo k prasknutí
- osvětlení by mělo být instalované tak, aby dopadalo shora dolů
- mělo by být pamatováno na otvor pro krmení ryb a pro manipulaci s technikou
- výběr ryb - v případě nestandardních akvárií je lépe volit jen malé množství menších a odolných ryb  

foto: © Salik, www.akva.sk


foto: © Daimon, Velcí hadi škrtiči (Mageo)
Dále uvedu konkrétní příklad akvária, které bylo navrženo ve tvaru stolu. Po stranách byla umístěna 2 akvária (DxVxŠ: 40x50x60 cm), zadní strana byla o 7 cm nižší - tudy bylo zajištěno krmení ryb a vyvedení techniky: 2 x filtr Aquaclear 150 a topení Jaeger 75 Watt. Skleněná deska stolu byla zároveň krycím sklem pro akvária. Deska ležela na silikonových bublinách na horní straně akvárií. Tloušťka skla byla 12 mm, hrany byly oblé. Celý komplet stál na dřevěném podstavci. Cena stolu byla asi 11 tisíc.

  

schéma nádrže: © Kazooie


Nevýhody:

- ryby byly stresované osvětlením umístěným vzadu stolu na podlaze, které se skládalo ze dvou bodovek
- všechny stěny byly průhledné, ryby byly vystrašené
- akvária umístěná ve výši nohou znesnadňovala pohled na ryby
- velká váha horní desky znemožňovala pohodlnou manipulaci především při čistění akvárií
- skla se snadno znečišťovala jak ohmatáním, tak i kapkami vody
- kapky vody, když ryby pohybem vyštříkli vodu ven, dopadaly na dřevěný podstavec, na kterém vznikaly trvalé skvrny
- nejpodstatnější vadou byla osádka nádrží, tu tvořili dva terčovci, každý v jiném akváriu, jeden uhynul velmi brzy a druhý přežil jeden rok. Nakonec se obyvateli tohoto akvária staly živorodky.


Tady jsou další odkazy:

Techaquarium - včetně popisu výroby

ukázky různých tvarů nádrží:   Aquadesign  a   Aquariumcity


Moje poděkování patří Kazooie za poznámky z praxe o provozu jednoho nestandardního akvária a pak i Salikovi a Daimonovi za poskytnuté fotografie.


  Copyright © Catfish, 2000-2006