AKVARISTICKÁ LITERATURASTARŠÍ KNÍŽKYStanislav Frank - Akvaristika, Práce / Delfín 1984

Je zaměřená na akvaristiku jako celek. Velice pěkně je udělaná část věnovaná rybím nemocem, jejich symptomům a léčbě. Část popisující jednotlivé druhy ryb nezahrnuje ryby dovážené v současnosti, ale i tak by tato kniha neměla chybět v žádné knihovně. Doporučuji si ji opatřit.

Karel Krček - Akvaristická elektrotechnika, SNTL, Praha 1984

Je v ní uvedena spousta informací týkající se techniky, která nějak souvisí s akvaristickou praxí. Po odborné stránce velmi dobrá.

Frank S., Rataj. K., Zukal. R. - 333x jak a proč, Svépomoc 1982

Kapitoly voda, technika, ryby a rostliny jsou podrobně a přehledně probrány. Velmi dobrá knížka.


Norbert Dokoupil - Živorodky, SZN, Praha 1981

Kniha je věnovaná především problematice živorodek. I přesto, že některé informace už nejsou aktuální, je velice dobrá.


Rudolf Zukal - Akvarijní ryby, Svépomoc 1980

Popis jednotlivých druhů akvarijních ryb a jejich požadavky pro úspěšný chov akváriu. Na konci knihy je množství pěkných fotografií ryb.


Karel Rataj - Akvaristika začíná u rostlin, Svépomoc 1977

Kniha věnovaná vodním a obojživelným rostlinám vhodným pro akvária nebo paludária. Velké množství druhů rostlin a jejich fotografií.
Ivan Petrovický - Akvaristická příručka SZN, Praha 1971

Velice pěkná knížka, jsou zde dost podrobné popisy živého krmiva, škůdců a nemocí, biotopy jednotlivých kontinentů, část je věnovaná akvaristické technice. Fotografie jen černobílé.Rudolf Zukal, Vladimír Sadílek - 222 x jak a proč (otázky a odpovědi z akvaristické praxe), Praha 1970

Kniha je pojatá formou otázek a následných odpovědí na ně. Je velice dobře vytvořena a komplexně pojatá a porozumí jí i naprostý laik. Přestože je to už starší knížka patří k mým nejoblíbenějším. I když některé názory jsou už překonané, spousta věcí platí dodnes a ke škodě akvaristů v novější literatuře jsou některé informace opomíjené.


Rudolf Zukal, Vladimír Sadílek - Akvárium v bytě, Praha 1962

Stručné základy akvaristiky.


NOVĚJŠÍ KNÍŽKY
Stanislav Frank - Sladkovodní akvaristika, Cesty, 2000

Podrobné informace o sladkovodní akvaristice. Obzvlášť se mi líbily informace o rostlinách, nemocech ryb a škůdcích.


Zdeněk Drahotušský, Jindřich Novák - Akvaristika, Jota, 2000

V knize jsou uvedeny základní principy uplatňované v akvaristice a je podrobně popsáno jak vytvořit fungující akvárium se zdravými rybami. Dobře jsou i shrnuty nároky jednotlivých běžně chovaných druhů ryb.


Ines Scheurmannová - Akvarijní rostliny, Vašut, 1999

Kniha věnovaná péči o akvarijní rostliny - návody na pěstování a množení. Spousta barevných fotografií.


Ines Scheurmannová - Akvarijní rybky, Vašut, 1999

Vynikající kniha určená především pro chovatele ryb a to zejména cichlid, teter a sumců. Je v ní spousta návodů a triků, jak vytírat problémové ryby a jak se vyhnout neúspěchům v jejich rozmnožování.


Jaroslav Eliáš - Akvarijní ryby, Aventinum, 1998

Knížka věnovaná sladkovodní akvaristice. Vhodné pro začátečníky.


Hans J. Mayland - Sladkovodní akvárium, Knižní klub, 1998


Zajímavě zpracované informace o technickém vybavení akvária, rostlinách i rybách.


Dick Mills - Vaše akvárium, Prúdy, 1994

Kniha věnovaná jak sladkovodní tak i mořské akvaristice. Praktická příručka, jak se správně starat o akvárium a jeho obyvatele. Spousta obrázků a fotek.


Akvárium - fascinující podvodní svět, reklamní publikace fy. Tetra

Základní informace pro začínající akvaristy. Přehledné a názorné. Hezké fotografie ryb a rostlin.


ENCYKLOPEDIE RYB A ATLASY
Dr. Jürgen Schmidt - bede ATLAS - Sladkovodní akvarijní ryby, bede-Verlag GmbH 2002

Atlas je rozdělen do několika částí - labyrintky, gavúnci a duhovky, tetry, vrubozobci, kaprovití, živorodky, sumci a ostatní ryby. U ryby je uveden latinský název, parametry vody, délka ryby a doporučená délka akvária. Atlas má asi 8000 barevných fotografií.Lubomír Hanel - Svět zvířat IX - Ryby (2), Albatros, 2000

Podrobně jsou popsáni kostnatí, paryby, sliznatky, mihule, kopinatci, sumky, salpy a vršenky. Pěkně provedené, spousta zajímavostí ze života různých druhů živočichů, doplněné barevnými ilustracemi a perokresbami.
Mary Baileyová a Gina Sandfordová - Akvarijní ryby, Václav Svojtka & Co., 1999

Praktické rady a návody jak chovat a rozmnožovat sladkovodní, brakické a mořské akvarijní ryby. Ze sladkovodních ryb jsou velmi dobře rozebrány cichlidy, sumci, málostní, halančíci, tetry a labyrintky.
Wally Kahl, Burkard Kahl, Dieter Vogt - Velký obrazový atlas - Akvarijní ryby, Václav Svojtka & Co., 1999

Kvalitní encyklopedie tropických sladkovodních ryb. Přes 1000 barevných fotografií různých druhů ryb. Přehledně zpracováno. (Jediné, co zde trochu postrádám jsou podrobné informace o podmínkách pro odchov ryb.)


Lubomír Hanel - Svět zvířat VIII - Ryby (1), Albatros, 1998

Tato část encyklopedie je věnovaná rybám a několika dalším skupinám vývojově nejnižších strunatců. Podrobně jsou popsáni lalokoploutví, dvojdyšní, chrupavčití a kostnatí. Přehledně provedené, spousta zajímavostí ze života různých druhů ryb, doplněné barevnými ilustracemi a perokresbami.
Jaroslav Hofmann, Jindřich Novák - Velký atlas akvarijních ryb, Brázda, 1998

Popisuje obrovské množství sladkovodních a mořských akvarijních ryb. Spousta kvalitních barevných fotografií (asi 600). Velice cenné jsou podrobné informace o podmínkách pro úspěšný odchov ryb (parametry vody a pod.).

SUMCI
Dr. Jürgen Schmidt - Welse, bede-Verlag 2000

Kniha je věnovaná sumcům a obsahuje údaje týkající se zařízení nádrže, technického vybavení, potravy, nemocí, případně rozmnožování a péče o jikry a mláďata. Potom následuje podrobný popis jednotlivých i méně známých druhů sumců. Velké množství barevných fotografií, kvalitní a přehledně provedená kniha.Dr. Jürgen Schmidt - Harnischwelse, bede-Verlag 1999

Kniha se zabývá krunýřovci, obsahuje údaje týkající se zařízení nádrže, potravy, rozmnožování, péče o jikry a mláďata. Potom následuje podrobný popis nejčastěji chovaných druhů krunýřovců. Velké množství barevných fotografií. Kvalitní a přehledná kniha.Ulrich Glaser, Wolfgang Glaser - Aqualog Loricariidae all L-Numbers, Verlag 1995

Přehled sumců až do L-204 a část LDA. Fotografie je možno přikoupit ve formě samolepek, které se lepí na poslední volné stránky. Knížka má 112 stránek, s více než 450 fotografiemi. Jsou tam údaje o nalezišti, kvalitě vody, teplotě a maximální velikosti ryb. Bohužel některé ryby nejsou dobře určeny, což se při množství nových druhů ani nedá, ale občas jsou tam i překlepy u již známých rodových jmen. I tak vynikají atlas, který by neměl chybět v knihovně žádného milovníka krunýřovců.


  Copyright © Catfish, 2000-2006