Komáři rodu CulexKomár pisklavý (Culex pipiens) je nejčastější zástupce čeledi komárovitých. Setkat se s ním můžeme od dubna do října v blízkosti vod. Mají štíhlé, nenápadně zbarvené tělo, na hlavě velké oči. Jeden pár křídel slouží na létání a druhý pomáhá udržovat rovnováhu při letu. Mají relativně dlouhé nohy.

Tělo samičky měří 3,5 až 4 mm (letní), přezimující oplozené samičky mají tělo dlouhé asi 5 mm. Živí se krví. Takto získané bílkoviny jsou potřebné pro dozrání vajíček.

  

samička komára Culex, detail hlavy


Samečci mají zpeřená tykadla, zkrácené ústní ústrojí a na rozdíl od samiček se živí nektarem květů. Ke kopulaci dochází v letu a po páření samečci hynou.

  

sameček komára Culex, detail hlavy

Samičky kladou na hladině stojatých vod vajíčka, která lepí do útvaru připomínajícího malý člun. Kladení vajíček trvá několik minut, vajíček bývá kolem 100 ks. Minimální teplota vody je 4 st. C, maximální 25 stupňů C. Při optimální teplotě vody (asi 20 st. C) trvá vývin vajíčka přibližně 10 dní. Líhnutí larev probíhá směrem do vody.

  samička kladoucí vajíčka, detail vajíček


Z vajíček se líhnou larvy, které mají na předposledním zadečkovém článku dlouhou dýchací trubičku - tou se zavěšují k hladině, dýchají vzdušný kyslík. Když jsou vyrušeny, snaží se ukrýt na dně, za chvíli se opět musí vrátit k hladině. Larvy jsou podlouhlé s velkou hlavou a dorůstají délky asi 1 cm. Živí se drobnými živočichy (prvoky), řasami a odumřelou organickou hmotou. Optimální teplota pro jejich vývin je 20 - 28 st. C.larva čerstvě vylíhlá z vajíčka


Larvy se pohybují mrskavým pohybem. Po 1 až 3 týdnech vývinu se larva zakuklí. Larvy se kuklí po třech svlékáních, kukly jsou tmavší a pohybují se velmi rychle kotoulovitým pohybem. Po pár dnech se z kukly líhne dospělý hmyz.

  Lovit se dají v různých tůňkách, jezírkách a nebo v sudech s dešťovou vodou. Chytáme je do jemné síťky a hned zkrmujeme. Přenášet je můžeme na rámečcích nebo v ploché misce. Larvy můžeme na kratší dobu uskladnit ve velké nádobě s vodou na chladném místě. Hodí se pro většinu ryb, které loví potravu z hladiny nebo ve vodním sloupci (z hladiny je přijímají např. peřovci, ve vodním sloupci sumíčci a trnovčíci). Pokud nechceme, aby se v bytě vylíhli komáři a nebo když chceme larvy použít pro sumce přijímající potravu na dně (pancéřníčci, krunýřovci), je nejlepší nachytané larvy zmrazit. Po několika hodinách je můžeme použít ke zkrmení.


  Copyright © Catfish, 2000-2006