Jaké druhy sumců je možné chovat ve společné nádrži?


Uvádím zde jen základní druhy sumců, které bývají na našem trhu dostupné. Úmyslně v tabulce nepíšu parametry vody, obvykle to nelze zobecnit a doporučuji pro konkrétní druh ryb si přesně údaje zjistit v literatuře nebo na internetu. Pro zařazení ryb pro danou velikost akvária hraje u sumců obvykle svoji roli nejen objem vody ale také půdorys, dále rozčlenění teritoria u druhů žijících na dně, množství úkrytů a pod. Proto uvádím kromě objemu také minimální rozměry nádrže. Především u středně velkých a velkých sumcovitých ryb je potřeba zajistit dostatečnou filtraci, vytváří velké množství detritu, který svým pohybem víří ve vodě, dále krmení masitou stravou a případně rozkládající se zbytky zeleniny u rostlinožravých druhů mohou způsobovat zákaly vody. Je lepší s tím předem počítat a raději filtraci předimenzovat. Většina sumců má ráda různé úkryty, některým druhům poslouží zároveň jako místa ke tření a je dobré jim je v akváriu vytvořit. Stačí duté kořeny, trubky, vhodně sestavené kameny nebo část akvária hustě zarostlá rostlinami. V případě krunýřovců považuji za velmi důležité mít na dně různé kořeny, které poskytují těmto rybám balastní látky a tvoří součást jejich potravy.


minimální rozměry akvária, délka x šířka x výška
(cm), objem (litry)
sumec chov potrava snášenlivost,
kterou část akvária obývá,
možná kombinace s jinými rybami
speciální nároky, doporučení, varování
40 x 25 x 25
50 x 25 x 25
25 až 31 litrů
drobní krunýřovci - Otocinclus, Parotocinclus Otocinclus 5-6 ks(obecně: chovat v hejnu), Parotocinclus - 3 ks (nemusí být v hejnu) Otocinclus požírá hnědé a zelené řasy, je potřeba mu zajistit rostlinnou potravu, Parotocinclus je všežravec, přednost dává masité potravě a řasy přijímá jen pokud je hladový klidní a mírumilovní, obývají dno případně se pohybují přisátí na dekoracích a rostlinách někdy bývají potíže s aklimatizací a část nových ryb může uhynout
40 x 25 x 25
50 x 25 x 25
25 až 31 litrů
"trpasličí" pancéřníčci - Corydoras pygmaeus, C. hastatus, C. habrosus 4 - 6 ks (případně více) masožravci (larvy hmyzu, plankton), drobná umělá krmiva klidní a mírumilovní, obývají dno nebo plavou ve střední části vodního sloupce ve větších akváriích je možné je kombinovat s neonkami, rasborami a jinými drobnými rybami
40 x 25 x 25
50 x 25 x 25
25 až 31 litrů
sumečci Hara hara, H. jerdoni malá skupinka nebo samostatně masožravci (larvy hmyzu, plankton), drobná umělá krmiva klidní a mírumilovní žijí skrytě (v různých úkrytech)
60 x 30 x 30
60 x 30 x 40
54 až 72 litrů
středně velcí pancéřníčci Corydoras (C. aeneus, paleatus, trilineatus, elegans) nejlépe chovat skupinku 6 ks stejného druhu masožravci (larvy hmyzu, plankton), drobná umělá krmiva klidní a mírumilovní, obývají dno nebo plavou ve střední části vodního sloupce pozor na ostrý písek o který by si mohli poškodit vousky
60 x 30 x 30
60 x 30 x 40
54 až 72 litrů
menší druhy krunýřovců - Ancistrus claro, Panaque maccus, Hypancistrus zebra Ancistrus v páru, Hypancistrus nebo Panaque buď samostatně nebo více kusů (2-3 jedinci) masožravci (larvy hmyzu, plankton), drobná umělá krmiva klidní a mírumilovní, obývají dno u importů může být problém s aklimatizací, u Hypancistrus je nevýhodou vyšší cena
60 x 30 x 30
60 x 30 x 40
54 až 72 litrů
trnovec Agamyxis pectinifrons samostatně nebo více kusů (2-3 jedinci) masožravci (larvy hmyzu, plankton), umělá krmiva klidní a mírumilovní, obývají dno nebo plavou ve střední části vodního sloupce ryb s večerní a noční aktivitou, vyžadují úkryty
60 x 30 x 30
60 x 30 x 40
54 až 72 litrů
sumečci Eutropiellus nebo Kryptopterus chov ve skupince minimálně 4 kusů masožravci (larvy hmyzu, plankton), drobná umělá krmiva klidní a mírumilovní, plavou ve střední části vodního sloupce skupinka sumečků Kryptopterus obvykle připlave do blízkosti rostlin a snaží se splynout s okolím
60 x 30 x 30
60 x 30 x 40
54 až 72 litrů
anténovci Microglanis chov ve skupině masožravci, hmyzožravci - larvy hmyzu, plankton mírumilovní v rámci možnosti, přes den jsou v úkrytech v noci vyráží na lov vyžadují úkryty, jsou mezi sebou teritoriální, pokud nejsou dostatečně krmení masitou potravou můžou napadat potěr a menší rybky
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
pacéřníčci - Corydoras vittatus a C. narcis, Scleromystax barbatus, Brochis chov v menší skupince masožravci (larvy hmyzu, plankton), umělá krmiva mírumilovní S. barbatus potřebuje nižší teplotu vody v akváriu (16 až 19 st.C.)
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
pacéřníčci Dianema v párech nebo chov v menší skupince masožravci (larvy hmyzu, plankton), umělá krmiva mírumilovní je vhodné jim vytvořit místa zarostlá rostlinami, která jim slouží jako úkryt
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
krunýřovci Ancistrus, Peckoltia a Hemiloricaria, Farlowella jednotlivě, v párech nebo chov v menší skupince zjistit si předem, který druh je rostlinožravý, všežravý nebo spíš masožravý a zvolit správný typ krmení mírumilovní, agresivita pouze výjimečně a jen vnitrodruhová předem si zjistit, jakou velikost ten který druh doroste, dopělí jedinci Ancistrus můžou okusovat a poškozovat rostliny typu Echinodorus, u Farlowella chovat raději jen 1 pár, nevýhoda: nároční na kvalitu vody, vysoká cena ryby, v době tření bývají samci agresivní
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
menší peřovci - Synodontis nigriventris apod. chov ve skupince - minimálně 6 ks masožravci (larvy hmyzu, plankton), umělá krmiva, potravu přijímají jak z hladiny tak ze dna, plavou v obrácené poloze bříškem nahoru klidní a mírumilovní, s večerní a noční aktivitou doporučuji vytvořit jim úkryty - jeskyňky nebo rozvětvené kořeny apod.
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
trnovci Platydoras costatus, Amblydoras hancocki chov ve skupince nebo jednotlivě masožravci (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva klidní a mírumilovní, s večerní a noční aktivitou je dobré vytvořit jim různé úkryty
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
širokohlavovití - Bunocephalus chov ve skupince nebo jednotlivě masožravci (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva klidní a mírumilovní, s večerní a noční aktivitou mladé ryby odpočívají v rostlinách, dospělé se zahrabávají do jemného písečného substrátu
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
trnovčíkovití (Auchenipterichthys, Centromochlus, Tatia) chovat ve skupině masožraví (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva mírumilovní, v noci mohou lovit potěr spící u dna noční aktivita, přes den odpočívají v úkrytech
80 x 30 x 40
80 x 40 x 50
96 až 160 litrů
velcí pancéřníčci - Megalechis a Hoplosternum chovat v párech nebo ve menší skupině masožraví (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva mírumilovní, ale v noci mohou lovit drobný potěr jiných ryb spící u dna aktivní jak přes den, tak i večer, nechovat s klidnými nebo lekavými rybami a nebo je umístit do mnohem většího akvária, před třením přikrmovat špenátem nebo jinou rostlinnou potravou
120 x 40 x 50
240 litrů
pakeříčkovci Heteropneustes chov ve skupince, pokud se chovají jako pár nebo samostatně lze je mít v akváriu o objemu 100 l masožravci (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva dravci - nevyzpytatelné ryby, někdy nechávají potěr a menší ryby na pokoji, jindy je aktivně loví, aktivnější bývají navečer jsou to větší silné ryby a podle toho se musí zařídit vybavení akvária, je dobré jim zajistit úkryty - trubky, jeskyňky, duté kořeny nebo hustě zarostlá místa v akváriu
120 x 40 x 50
240 litrů
středně velcí peřovci Synodontis chov ve skupince nebo jednotlivě masožravci (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva mírumilovní, s večerní a noční aktivitou jsou to větší silné ryby a podle toho se musí zařídit vybavení akvária
120 x 40 x 50
240 litrů
středně velcí krunýřovci - Zonancistrus pulcher, Hypancistrus, Leporacanthicus a pod. jednotlivě nebo jen omezený počet kusů zjistit si předem, který druh je rostlinožravý, všežravý nebo spíš masožravý a zvolit správný typ krmení mírumilovní, někdy se částečně projevuje vnitroduhová agresivita předem si zjistit, jakou velikost ten který druh doroste a tomu přizpůsobit počet ryb v akváriu, nevýhodou je vysoká cena a někdy obtížná aklimatizace
120 x 40 x 50
240 litrů
sumíčci Mystus (např. bimaculatus) jednotlivě nebo několik kusů masožraví nechovat s malými druhy ryb, protože sumíčci je můžou považovat za kořist předem si zjistit, jakou velikost ten který druh doroste a tomu přizpůsobit počet ryb v akváriu
120 x 40 x 50
240 litrů
sumíčci Pseudomystus skupinka ryb masožraví nechovat s malými druhy ryb, protože sumíčci je můžou považovat za kořist předem si zjistit, jakou velikost ten který druh doroste a tomu přizpůsobit počet ryb v akváriu
120 x 50 x 50
120 x 50 x 60
300 - 360 litrů
sumíček Bagrichthys macracanthus a trnovčíci Liosomadoras jednotlivě, raději ale chovat menší skupinku masožraví (larvy hmyzu, plankton), případně umělá krmiva mírumilovní, aktivní v noci přes den odpočívají v úkrytech
120 x 50 x 50
120 x 50 x 60
300 - 360 litrů
větší krunýřovci - Baryancistrus, Sturisoma apod. jednotlivě nebo menší skupinka zjistit si předem, který druh je rostlinožravý, všežravý nebo spíš masožravý a zvolit správný typ krmení mírumilovní, obývají dno, aktivní před den i v noci jsou to velké ryby, ale nerostou příliš rychle, s přibývajícím věkem mají větší nároky na prostor
180 x 60 x 60
648 litrů
velcí krunýřovci - Pterygoplichthys pardalis, P. multiradiatus, P. gibbiceps, Hypostomus, Scobinancistrus, Panaque nigrolineatus, Pseudacanthicus apod. jednotlivě nebo případně 2-3 kusy (záleží na vnitrodruhové agesivitě a požadavku na velikost teritoria) zjistit si předem, který druh je rostlinožravý, všežravý, masožravý nebo dřevožravý a zvolit správný typ krmení mírumilovní, ale pozor na vnitrodruhovou agresivitu, obývají dno, aktivní před den i v noci jsou to velké ryby, produkují velké množství detritu a tomu se musí přizpůsobit filtrace, některé druhy rostou rychle (Pterygoplichthys) jiné pomaleji (Panaque), v období dospívání se začíná projevovat vnitrodruhová agresivita (např. u Pseudacanthicus) - pokud je v akváriu několik ryb jednoho druhu, je třeba zajistit veškeré předměty a dekorace tak, aby při soubojích nemohlo pojít k jejich zřícení
180 x 60 x 60
648 litrů
velcí peřovci - Synodontis decorus, Hemisynodontis membranaceus apod. jednotlivě nebo případně 2-3 kusy masožraví mírumilovní dají se kombinovat např. s velkými cichlidami, ale je třeba zajistit veškeré předměty a dekorace v akváriu tak aby nemohlo dojít k jejich zřícení
180 x 60 x 60
648 litrů
anténovci - Pimelodus pictus, P. ornatus, P. maculatus, Sorubim lima apod. velké kusy jednotlivě, ale lepší je chovat je ve skupince masožraví dravci, menší ryby považují za kořist, aktivnější večer dají se kombinovat s většími rybami
180 x 60 x 60
648 litrů
velcí trnovčíci - Parauchenipterus galeatus, Trachelyopterichthys taeniatus chovat e skupince masožraví dravci, menší ryby můžou považovat za kořist, aktivnější večer a v noci dají se kombinovat s většími rybami
180 x 60 x 60
648 litrů
keříkovec žabí - Clarias batrachus chovat jednotlivě nebo v páru masožraví dravci, loví menší ryby, aktivnější jsou večer a v noci dají se kombinovat s většími cichlidami  Copyright © Catfish, 2000-2006