Jakého věku se dožívají akvarijní ryby ?U ryb je věk, kterého se dožijí, velmi variabilní. Záleží na mnoha faktorech: teplotě vody, kvalitě a množství potravy, to jak často se rozmnožovaly a pod. Následující tabulka může sloužit k odhadu, jakého věku se můžou jednotlivé druhy dožít. Neznamená to ale, že se daný druh takového věku v zajetí dožije nebo že ho naopak nemůže překročit. (Sumcovité ryby jsou vyznačeny v tabulce tučně.)


 Maximální věk ryb chovaných v akvarijních podmínkách

Čeleď

Český název

Latinské jméno

Max. věk v akváriu (roky)

Amiidae

kaproun obecný

Amia calva

24

Bagridae

sumíček

Bagrus bayad

17 a více

Belontiidae

rájovec dlouhoploutvý

Macropodus opercularis

8

Bleniidae

slizoun

Lipophrys pholis

4

Callichthyidae

pancéřníček

pancéřníček

pancéřníček tečkovaný

pancéřníček skvrnitý

pancéřníček tmavý

pancéřníček dlouhovousý

pancéřníček kropenatý

Aspidoras menezesi

Corydoras duplicareus

Corydoras leucomelas

Corydoras paleatus

Corydoras rabauti

Dianema longibarbis

Megalechis thoracata (Hoplosternum thoracatum)

3

5

6

8

13

12

15

Centrarchidae

okounek černý

Micropterus dolomieu

14

Cichlidae

akara sedlová

kančík příčnopruhý

cichlidka Ramirezova

perleťovka brazilská

tlamoun nilský

Aequidens tetramerus

Archocentrus nigrofasciatus

Mikrogeophagus ramirezi (syn. Apistogramma ramirezi)

Geophagus brasiliensis

Oreochromis niloticus

7 a více

7 a více

2

7 a více

4

Clariidae

keříčkovec červenolemý

Clarias gariepinus

16 a více

Cobitidae

piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilis

22 a více

Cyprinidae

jelec jesen

kapr obecný

karas stříbřitý

parma nilská

Leuciscus idus

Cyprinus carpio

Carassius auratus

Barbus bynni

30

47

30

16 a více

Dasyatidae

trnucha obecná

Dasyatis pastinaca

21

Doradidae

trnovec bělopruhý

Platydoras costatus

10 a více

Esocidae

štika obecná

Esox lucius

10 a více

Gobiidae

hlaváč

Pomatoschistus minutus

2

Heteropneustidae

pakeříčkovec dvoupásý

Heteropneustes fossilis

18

Characidae

tetra ocasopruhá

Hemigrammus unilineatus

5

Lepisosteidae

kostlín obecný

Lepisosteus osseus

24

Loricariidae

krunýřovec modrý

krunýřovec velkoploutvý

krunýřovec malý

Ancistrus dolichopterus

Glyptoperichthys gibbiceps

Rineloricaria parva

10 a více

13 a více

16 a více

Mochokidae

peřovec žlutopásý

peřovec černobřichý

peřovec Schallův

Synodontis flavitaeniatus

Synodontis nigriventris

Synodontis schall

20 a více

13

31 a více

Mormyridae

rypoun

Pollimyrus isidori

29

Percidae

okoun říční

Perca fluviatilis

10 a více

Pimelodidae

anténovec bělopruhý

Pimelodus albofasciatus

10 a více

Plotosidae

Neosilurus

Neosilurus

Neosilurus argenteus

Neosilurus hyrtlii

10 a více

10

Polypteridae

bichir senegalský

Polypterus senegalus

34 a více

Protopteridae

bahník západoafrický

Protopterus annectens

18

Rajidae

rejnok ostnatý

Raja clavata

20

Tetraodontidae

čtverzubec fahaka

Tetraodon lineatus
(syn. T. fahaka)

6

Obecně se dá říct:


živorodky (gupky, platy, mečovky) 2 až 4 roky

labyrintky 6-11 let

cichlidy 5-17 let (skaláry kolem 10 let, drobné cichlidky 2 až 4 roky)

kaprovité 3-19 let (parmičky 6 let)

tetrovité 4-17 let (drobné tetry 3-4 roky)sumečci:

pancéřníčci Corydoras 8 let

velcí pancéřníčci 12 let a více

pangasi 15 let

malí krunýřovci 10 let a více

velcí krunýřovci (nad 20 cm) 16 let a více  Copyright © Catfish, 2000-2006