Jaké metody se používají ke stimulaci tření u sumců ?Ryby, které chceme vytírat, by měly být pohlavně zralé (věk záleží na druhu sumců), na samicích by mělo být patrné zaplnění jikrami. Ryby musí být zdravé, čilé a v dobré kondici. Voda použitá ke tření by měla být co nejčistší. Ryby se minimálně měsíc před třením krmí kvalitní živou nebo mraženou potravou, kterou je dobré střídat (plankton, žábronožka, komáří a pakomáří larvy, sekané žížaly, nitěnky, hmyz). Některé druhy sumců vyžadují i přídavek čerstvé zeleniny. Kromě toho je potřeba sumcům zajistit dostatek úkrytů a míst vhodných ke tření, aby si mohli vybrat takové, které jim nejvíce vyhovuje. Je dobré si předem ověřit, kdy se ryby ve své domovině vytírají, protože i sezónnost může hrát svoji roli a některé druhy se vytřou jen v některém období v roce.

Dále uvedu jen přirozené metody k vyvolání tření ryb, nebudu zde zmiňovat stimulaci pomocí hormonů.


Co lze vyzkoušet:


Velcí krunýřovci (Glyptoperichthys,Pterygoplichthys a Liposarcus) patří k problémovým druhům, k jejich úspěšnému rozmnožení v akvárijních podmínkách dochází jen zřídka. Jednou z mnoha příčin je pravděpodobně i nedostatečná velikost nádrže. Komerčně se množí pomocí hormonální stimulace a ryby jsou chovány ve venkovních jezírkách.      Foto: © Karel Vejrosta


Ty sumce, kteří žijí v oblastech s výrazným kolísáním teploty během ročních období, lze přivést ke tření pomocí postupného ochlazení vody a jejího opětného zvýšení. Jsou to např. někteří Bagridae žijící v řece Amur. Takto bylo dosaženo úspěšného tření u Leiocassis brashnikowi a Mystus mica.  Copyright © Catfish, 2000-2006