Přelovení větších krunýřovců nebo sumců s pevnými prsními trnyPokud potřebujeme přelovit větší krunýřovce (13 cm a více) a chceme se vyhnout tomu, aby se zapletli do síťky, případně si nechceme pohybem síťky poškodit nebo vytrhat rostliny, lze rybu přelovit rukou. (Podotýkám, že před každou manipulací s rybou musí být ruce pečlivě umyté mýdlem a při dotyku s rybou mokré - suchou rukou se nesmí na rybu sahat.) Krunýřovce přilákáme na sklo např. lepícími tabletami pro sumce a snažíme se ho pomalu chytit lehkým přitisknutím na sklo. Pak ho prsty jedné ruky uchopíme za ocasní násadec a vytáhneme z vody. Druhou rukou podložíme tělo krunýřovce a rybu přeneseme do jiné nádrže. Chce to trochu cviku, ale až si to člověk několikrát vyzkouší, je to celkem jednoduchá věc. Pozor při manipulaci s velkými druhy krunýřovců, kteří mají na bocích ostré štítky, o které by se člověk mohl lehce zranit.
Podobným způsobem můžeme přenášet i jiné větší sumce, ale musíme se mít na pozoru, protože např. trnovci se budou snažit dostat prsty chovatele mezi své prsní trny a tělo a silně si je přitisknout k tělu, což je pro člověka dost bolestivá zkušenost.

Tento způsob nelze aplikovat pro přelovení sumců s jedovatými prsními trny (např. pakeříčkovci).

V takových případech a také z důvodu, aby si ryba nepoškodila ploutve a nezapletla se do síťky, je lepší ji chytit např. pomocí igelitového sáčku a pak ji opatrně přenést.  Copyright © Catfish, 2000-2006