Sumcovití - SILURIDAE

(Sheatfishes)

Kryptopterus bicirrhis - sumeček průsvitný (sklovitý)
(foto: © Alcantara 2002)


Výskyt

Obývají především vody Asie a 2 druhy žijí i v Evropě (sumec velký - Silurus glanis a sumec Aristotelův - Silurus aristotelis). Do čeledi Siluridae patří asi 84 druhů ryb. Velké druhy jsou cenné a vyhledávané jako konzumní ryby.

Popis

Mezi Siluridae patří jak malé drobné ryby, tak i velké druhy o délce několik metrů (největší ulovený sumec velký měřil údajně 5 m a vážil 330 kg a jednalo se o řeku Dněpr). Jejich tělo je protáhlé a kryté pouze kůží. Na horní čelisti mají jeden pár delších vousů a na dolní 1-2 páry vousků. Hřební ploutev je spíše krátká nebo úplně chybí. Řitní ploutev je dlouhá a u některých druhů je částečně srostlá s ploutví ocasní. Nemají tukovou ploutvičku. Sumečci rodu Kryptopterus se podobají rybám rodu Parailia z čeledi Schilbeidae.
tvar těla sumcovitých (podle Teugelse, 1996)
Silurus glanis
(sumec velký)


Charakter ryb a jejich nároky

Asijští sumci rodu Kryptopterus a menší druhy rodu Ompok, které jediné lze bez problémů chovat v akváriích, měří od 12 do 20 cm , ale v přírodě dorůstají i větších rozměrů. Nádrž by měla být prostorná, větší než 100 l, zarostlá rostlinami a jako dekoraci lze použít různé kořeny. Část nádrže musí zůstat volná, aby měli dostatek volného prostoru pro plavání. Dno by nemělo být světlé. Osvětlení zvolíme spíše tlumené, přídadně lze k zastínění použít plovoucí rostliny. Je třeba zajistit dobrou filtraci se slabším prouděním vody. Nepatří k rychlým plavcům. Zdržují se ve střední vrstvě vodního sloupce. Nebagrují dno a za úkryty jim slouží vodní rostliny. Aktivní jsou přes den. Chovat by se měli v menší skupince. Kombinovat se dají s klidnějšími druhy ryb. Pro dobrou formu těchto sumců je vhodné udržovat vodu velmi čistou a dobře prokysličenou, provádět častější výměnu části vody, pH by se mělo pohybovat od 6,5 do 7,5, teplota od 24 - 26 st. C (ne nižší!), vhodný je i menší přídavek rašelinového výluhu. Pokles pH pod 6,5 snáší velmi špatně a v některých případech můžou uhynout. Při chovu v nevhodných podmínkách se jim začínají poškozovat vousky a v případě "průsvitných" sumečků se jim ztrácí transparentní zbarvení, které je nahrazeno pigmentovými skvrnami. Také potom mají sklon trpět různými bakteriálními infekcemi. Ryby rodu Ompok můžou napadat drobné rybky a potěr. Stravu přijímají převážně masitou - hrotnatky (Daphnia), buchanky (Cyclops), nitěnky (Tubifex) a čerstvě vylíhlé komáři larvy. Jako doplněk lze použít i kvalitní umělé vločky.

Aklimatizace je někdy problematická, ryby bývají ze začátku plaché. Až si přivyknou, jsou to dosti odolné ryby.U nás chované ryby

V akváriích lze nalézt převážně malé asijské druhy, z nichž je nejvíce rozšířen Kryptopterus bicirrhis - sumeček průsvitný (sklovitý), Kryptopterus minor, Kryptopterus macrocephalus - sumeček velkohlavý a Ompok bimaculatus - ompok dvouskvrnný.

Občas někteří akvaristé chovají ve velkých studenovodních akváriích (nad 500 l) i mláďata sumce velkého, která se zejména v létě dají levně koupit. Vyhovuje jim teplota od 4 - 20 st. C, pH mezi 6 - 7,5 , přičemž voda má být měkká až středně tvrdá. Jejich jídelníček tvoří převážně masitá strava a aktivní jsou večer a v noci. Větší ryby jsou samotáři. Až ryba dosáhne asi 1 - 2 roky, je nutné ji přemístit do středně velkého hlubšího rybníčku. Silurus glanis existuje i v albinotické formě, označované občas jako "zlatý sumec".
V přírodě se sumec velký sdržuje ve vodách s dostatkem úkrytů (větší řeky, údolní nádrže apod.). Žije převážně nočním životem a přes den odpočívá v různých děrách, propadlinách a nebo jeskyních. Po setmění vyráží na lov. Vydává typické zvuky tzv. pukání a to otevíráním úst. Při přemnožení likviduje díky své nenasytnosti celé násady ryb. Dospělí sumci kromě ryb loví vodní ptáky a menší savce, mláďata sumců se živí hmyzem, měkkýši a obojživelníky.
Silurus glanis - sumec velký (podle obrázku K. Híska)Rozmnožování

V akváriích se množí Siluridae jen velmi obtížně. Snad jediný byl náhodně rozmnožen Kryptopterus bicirrhis a to ve Velké Británii. Údaje byly publikovány D.C. Powellem v časopise "The Aquarist" v lednu 1980. Mláďata jsou prý velmi malá a lze je krmit jen nejjemnější živou potravou. Podrobnější údaje o tření však chybí.

Silurus glanis se v přírodě vytírá od května do července. Samec hloubí v zarostlých mělčinách jamku, do které samice klade velké jikry (3 mm), kterých může být až 500 000. Potěr se líhne za 3 - 10 dní a měří 7 mm. Samec potěr hlídá až do jeho rozplavání. Potěr přijímá plankton a drobné živočichy u dna. Stejným způsobem probíhá i rozmnožování sumce Silurus aristotelis, které bylo popsáno již středověkým filozofem a přírodovědcem Aristotelem.
Silurus glanis - dospělý jedinec


  Copyright © Catfish, 2000-2006