Peřovcovití - MOCHOKIDAE

(Squeakers or upside-down catfishes)

Synodontis decorus - peřovec ozdobný


Výskyt:

Čeleď Mochokidae zahrnuje asi 180 vědecky popsaných druhů. Jsou rozšíření v tropické a subtropické části Afriky (včetně jezer Malawi, Tanganika a Viktoria), vyskytují se v pomalu tekoucích, i ve stojatých vodách.

Popis

Některé druhy dorůstají značných rozměrů, v akvaristice se chovají druhy menší nebo středně velké. Tělo mají holé, kryté pouze kůží. Kolem tlamy se nachází tři páry vousů, největší pár je na horní čelisti a bývá obvykle nerozvětvený, dva páry menších vousků na dolní čelisti jsou zpeřené. Mají tukovou ploutvičku. Asi 6 druhů plave převážně v obrácené poloze břichem nahoru (např. mláďata u Synodontis nigrita - peřovec tečkovaný a Synodontis eupterus - peřovec skvrnitý), u Synodontis nigriventris - peřovec černobřichý - je patrné i opačně rozložení pigmentu, mají světlý hřbet a tmavé břicho. U druhů s většími ploutvemi (Synodontis eupterus - peřovec skvrnitý a Synodontis decorus - peřovec ozdobný) se nedoporučuje společný chov s rybami, které okusují ploutve jiných ryb. U Synodontis nigriventris se občas uvádí, že poškozuje ploutve malých rybek. U některých peřovců je patrný pohlavní dimorfismus, samci mají poblíž řitního otvoru vystouplou papilu.


  

tvar těla peřovcovitých (podle Teugelse, 1996)

Na obrázku vlevo je typický tvar rodu Synodontis, na obrázku vpravo je tvar peřovců rodu Atopochilus, Euchilichthys a Chiloglanis připomínající spíše krunýřovce (Loricariidae). Vousky těchto peřovců jsou jednoduché a nespeřené a ústa tvoří přísavku. Žijí v prudce tekoucích vodách.


kostra Synodontis nigriventris

Charakter ryb a jejich nároky

Vyžadují prostorné akvárium s množstvím úkrytů, osázené širokolistými rostlinami a měkké dno. Filtrace by měla být kvalitní. Vyhovuje jim spíše pomalé proudění vody. Výjimkou je peřovec Brichardův - Synodontis brichardi - který žije v prudké vodě poblíž vodopádů a dává přednost silnějšímu pohybu vody, při odpočinku směřuje hlavou proti proudu. K jiným rybám jsou peřovci mírumilovní, vůči vlastnímu druhu bývají teritoriální. Obvzlášť pokud je chováno v malém akváriu příliš mnoho jedinců stejného druhu. U druhu Synodontis angelicus (peřovec andělský) se doporučuje chov pouze dvou jedinců v jedné nádrži. Za jejich společníky se hodí větší klidné ryby. Chov bývá bezproblémový. Teplota vody se udává kolem 25-27 st. C. Na ostatní parametry nejsou příliš citliví. Až na druhy z jezer Tanganika, Viktorinino a Malawi je lépe pH udržovat nad 7 a tvrdost nad 8 st. dGH. U druhu Synodontis shoutedeni se musí dát pozor při používání čerstvé vodovodní vody, lepší je pro něj voda odstátá. V přírodě se vyskytují v hejnech. V akváriu dávají přednost tmavším a klidnějším místů. Peřovci patří mezi ryby se soumračnou aktivitou a nočním způsobem života. Přes den se schovávají v úkrytech (ve štěrbinách v kořeni, v jeskyních, mezi kameny, za filtrem, pod listy rostlin) a skrýše opouští až za tmy, kdy se vydávají na lov.
Synodontis eupterus - peřovec skvrnitý


Většina druhů sbírá potravu ze dna, ale je zajímavé péřovce pozorovat, jak loví komáří larvy nebo potravu plavající na hladině tak, že se otočí břichem nahoru. Peřovec černobřichý (Synodontis nigriventris) podobným zbůsobem přijímá vzdušný kyslík.

Doporučuje se pestré krmení. Potravu přijímají živočišného i rostlinného charakteru (živou, mraženou i umělou). Přestože někteří peřovci jsou potravní specialisté (Synodontis multipunctatus - plži), jsou schopni přejít i na náhradní potravu.
Synodontis angelicus - peřovec andělskýU nás chované ryby

K nám se dováží nejčastěji peřovci rodu Synodontis.Rozmnožování

I když se peřovci řadí mezi problematické ryby co se rozmnožování týče, podařilo se v zajetí rozmnožit již několik druhů a to i přirozeným způsobem.

Jedná se zejména o peřovce černobřichého - Synodontis nigriventris - který rád plave v obrácené poloze pod hladinou, kde se živí černými komářími larvami. Právě jejich zkrmování je podmínkou pro přivedení ryb do chovné kondice. Teplota vody je vhodná 25-27 st. C, voda má být měkčí s pH 6,5. U tohoto druhu bývá asi 1000 jiker, které ryby lepí stěny nádrže. Mláďata se líhnou za 4-8 dní v závislosti na teplotě vody a dalších 5 dnů tráví žloutkový váček a rozplavávají se.


  

Synodontis nigriventrisU jiných druhů peřovců se k vyvolání tření používá hormonální indukce.

Byl to především Synodontis nigrita - peřovec tečkovaný. Nejprve byl dostatečně krmen kvalitní živočišnou potravou, samice a samci byli umístěni odděleně. Teplota vody byla kolem 30 st. C. Za několik měsíců se teplota na 3 týdny snížila asi na 20 st. C. Ryby se hormonálně stimulovaly (kapří hypofýza) a společně umístily do nádrže o teplotě 28 st. C. Hypofýza se použila v jedné nebo dvou dávkách (s jednodenním odstupem). Jiker od jedné samice bývá až 1000, oplozena jich je jen přibližně polovina. Pozor, ryby jikry požírají. Vývojová voda má mít parametry: teplota 22-29 st. C, středně tvrdá, pH 5,6-6,3. Při teplotě 28 st. C. se mláďata líhnou za 2 dny a 4 dny se rozplavávají.
Synodontis nigrita - barevná forma "Gold"Synodontis schoutedeni - peřovec Schoutedenův - byl opět rozmnožen po hormonální stimulaci. Voda byla polotvrdá, neutrální až slabě alkalická, teplota 24-28 st. C. Celkový počet jiker při tření byl asi 1500. Plůdek se líhl za 38-48 hodin, šestý den od vytření se rozplaval.U některých peřovců se vyvinul hnízdní parazitismus (Synodontis multipunctatus, Synodontis petricola a Synodontis polli). Peřovci se vmísí mezi pár cichlid (tlamovci z jezera Tanganika a Malawi, s tzv. jikernou skvrnou - např. Haplochromis), který se právě tře a nepozorovaně jim podloží své jikry, které cichlida vezme do tlamy společně se svými jikrami. Sumci se vyvinou rychleji a po strávení žloutkového váčku se začnou živit zárodky tlamovců.

V zajetí byli již vícekrát přirozeným způsobem rozmnoženi Synodontis multipunctatus a Synodontis petricola.

Synodontis petricola z jezera Tanganika se vytřel ve společné nádrži s tlamovci (Malawi i Tanganika), přičemž parametry vody byly pH 7,5-8,2, středně tvrdá voda s vyšší uhličitanovou tvrdostí o teplotě 25-27 st. C. Jiker sumců bývá asi 20 a po měsíci jsou cichlidou vypuštěny z tlamy.

Zajímavé články na toto téma jsou na www.scotcat.com:

Chad Christensen - "Spawning Synodontis multipunctatus"
Harold & Derek Walker - "Spawning Synodontis multipunctatus with Haplochromis sauvagei"
Harold & Derek Walker - "Spawning Synodontis petricola"

Synodontis njassae

Je to endemitní druh z jezera Malawi. V tomto jezeře se vyskytuje spolu s ním ještě jeden druh z čeledi Mochokidae a to 6 cm velký Chiloglanis neumanni, který zde ale není endemitní. Zajímavé je, že v jezeře Tanganika můžeme nalézt peřovců rodu Synodontis mnohem více. Tam žije 7 druhů endemitních a 2 druhy rozšířené i jinde.  Copyright © Catfish, 2000-2006