STURISOMA AUREUM

(Steindachner, 1900)

sturisoma zlatá, krunýřovec zlatý

Výskyt: Jižní Amerika - Kolumbie
Délka: 22 - 25 cm (bez paprsků ocasní ploutve, ty obvykle nepřesahují svojí velikostí polovinu délky těla ryby)
Teplota: 22 - 28 st. C
Tvrdost vody: měkká až středně tvrdá
pH: 6,5 - 7,5


Jsou to ideální ryby do výstavních nádrží. Přestože se jedná o relativně velké krunýřovce, jsou vůči malým rybám tolerantní a mírumilovní. Obecně jsou ale považovány za poměrně choulostivé, vyžadují velmi čistou, prokysličenou a proudící vodu, která má nulový obsah dusitanů a dusičnany nesmí nepřesahovat 30 mg/l. Ostatní parametry vody (teplota, pH, tvrdost) snáší v širokém rozsahu. Je dobré zajistit kvalitní vzduchování vody a v akváriu je vhodné denně odkalovat detrit. Filtrace vody se doporučuje přes rašelinu, případně lze do vody přidat menší množství rašelinového výluhu. Nádrž pro jejich chov by měla být velká, o objemu minimálně 250 l. Za společníky lze zvolit jen klidné, méně aktivní ryby, které nebudou sturisomy rušit svým pohybem. Na nádrži by měly být dobře přiléhající krycí skla, neboť tyto ryby při vylekání vyskakují z vody. Sturisomy jsou specializované na požírání řas, přijímají rostlinnou potravu a drobné organismy žijící v řasách. Pokud nechceme, aby se pustily do akvarijních rostlin, musíme je vydatně přikrmovat, nejlépe kvalitním krmivem s obsahem spiruliny (tablety, pelety, "čipsy") nebo ještě lépe čerstvou nebo mraženou zeleninou. Chutná jim např. čerstvý zelený hrášek a to buď ve formě kaše (v zimě i mražené) nebo jim lze dát přímo vyloupané kuličky hrachu. Dále jsou to lehce pomačkané listy salátu, spařené kopřivy, okurky. Špenát není vhodný, protože se ve vodě rychle rozkládá a zhoršuje kvalitu vody. (Ze začátku můžou být mladé sturisomy v potravě vybíravé a je nejlepší jim předkládat různé druhy krmiva a vyzkoušet, co jim bude nevíce chutnat.) Z masité stravy přijímají larvy komárů a pakomárů, nitěnky a mražené dafnie a pod. Ve výživě je nepostradatelný kořen nebo kusy dřeva, na kterých také přes den odpočívají. Aktivní jsou večer a v noci. Osvětlení volíme tlumené a část hladiny lze přistínit i plovoucími rostlinami. Pak je můžeme pozorovat i během dne. Velice zajímavé je např. to, jak v akváriu využívají ocas jako hmatový orgán.
Při dodržení správné péče se jedná o dlouhověké krunýřovce, které lze v akvarijních podmínkách i rozmnožit. Dospělé ryby mají výrazný pohlavní dimorfismus - samci mají výrůstky (štětiny) po stranách hlavy, samice jsou celkově robustnější a skráně mají holé. Samice zaplněné jikrami a připravené ke tření jsou také silnější v břišní partii. Ryby se třou nejčastěji večer nebo v noci. Parametry vody pro tření jsou: teplota 24 - 28 st. C, pH 6,5 až 7 a tvrdost do 8 st. dH. Jikry ve tvrdší vodě přestávají být lepivé a odpadávají. Před třením pár očistí vybrané hladké místo - dno nebo stěny nádrže, listy rostlin a pod. Pak se samec postaví kolmo před hlavu samice a uvolňuje spermie. Samice, která se jakoby přisaje k jeho břišním ploutvím, uvolní menší množství jiker. Pak se ryby posunou o kousek dál a tímto způsobem pokračují až do vytření samice. Množství jiker závisí od velikosti samice a bývá jich obvykle 100 - 250. Samec je hlídá a ošetřuje než se vylíhnou, což trvá asi 5 až 8 dní podle teploty vody. Jeho péče spočívá v tom, že jikry jakoby zalehne tělem a ploutvemi k nim přivádí vodu.
samec hlídá jikry


Nakonec pomáhá mláďatům při líhnutí z jikerných obalů. Pokud dojde k tomu, že jikry z podkladu odpadnou, odsajeme je tenkou hadičkou a umístíme do větší ploché nádoby s výškou vody asi 5 cm a s jemným vzduchováním. Parametry vody musí být optimální, jinak se jikry přestanou vyvíjet a zbělají. Když je samec příliš mladý a nezkušený nebo vystresovaný (ryby při tření potřebují naprostý klid) může jikry sežrat. Mláďata několik dní tráví žloutkový váček a potom jejich první potravu tvoří řasy, vířníci a nálevníci. Jako náhradní krmivo lze použít jemnou kaši z hrášku a nitěnek a nauplie žábronožky. Až se jim dostatečně vyvinou ústa a hlavně zuby, přechází plně na rostlinnou stravu.
Vzhledem k tomu, o jak citlivé ryby se jedná a jaká péče se jim musí pravidelně poskytovat, nejsou to krunýřovci vhodní pro začínající chovatele.

Přesné určení krunýřovců rodu Sturisoma je mnohdy nejisté neboť jsou si především v mládí velmi podobní. Další věcí je také to, že u nich často dochází i k mezidruhovému křížení.
Sturisoma sp.  Copyright © Catfish, 2000-2006