ZONANCISTRUS PULCHER

(Steindachner, 1917)

krunýřovec spanilýDříve: Peckoltia pulcher

Výskyt: Jižní Amerika - Brazílie (Rio Negro)
Délka: 6 - 7 cm (v akváriu)
Teplota: 23 - 27 st. C
Tvrdost vody: měkká až středně tvrdá (parametry vody snáší v širokém rozsahu)
pH: 6 - 7


Vyžaduje kvalitní filtraci, silné proudění, dobře prokysličenou čistou vodu a pravidelnou výměnu části vody, protože nesnáší vyšší koncentraci dusičnanů. Vůči jedincům svého druhu je značně teritoriální. Nádrž vyžaduje s tlumenným osvětlením a s množstvím úkrytů nejlépe mezi kořeny. Počáteční aklimatizace nebývá jednoduchá. Nemá výrazné pohlavní rozdíly. V akvárijních podmínkách nebyl tento krunýřovec pravděpodobně rozmnožen.

Mezi tyto ryby patří možná i krunýřovci označovaní jako L052- Zonancistrus sp.  Copyright © Catfish, 2000-2006