LEPORACANTHICUS TRIACTIS - L091

Isbrücker & Nijssen & Nico, 1992

krunýřovec (Three Beacon Pleco)

mládě (nahoře)


Výskyt: Jižní Amerika - Rio Orinoco, Amazonka, Venezuela
Délka: 25 cm (v akváriu)
Teplota: 24 - 29 st. C
Tvrdost vody: měkká až středně tvrdá
pH: 6 - 7,6


Zbarvení ryb se pohybuje od hnědé, přes šedou až po černou. Na hřbetní, ocasní ploutvi a na tukové ploutvičce jsou nažloutlé, oranžové nebo červené skvrny.

Akvárium by vzhledem k délce ryby mělo být prostorné (300 l minimum), osázené odolnějšími rostlinami, ne jemnolistými. Hladinu lze přistínit plovoucími rostlinami. Písek by měl být tmavší, za úkryt poslouží různé kořeny. Jako společníci se hodí menší druhy sumců. Tento krunýřovec bývá částečně teritoriální.

V potravě by měla být zastoupena masitá složka - larvy hmyzu, korýšci, sekané žížaly, lze mu nabídnout i plže a mlže. Po aklimatizaci přijímá i běžná umělá krmiva pro sumce, ze zeleniny je vhodná např. okurka nebo cukýna.

Samec má širší a delší hlavu a bývá často výrazněji zbarvený než samice.

Prodejci je nabízejí v několika barevných formách, které se liší různým podílem oranžovo-červené barvy na ploutvích: základní, "Tiger Fin" a "Dragon Fin".


Podrobnější informace:

www.planetcatfish.com
www.scotcat.com

fotografie ryb


  Copyright © Catfish, 2000-2006