CHAETOSTOMA sp. - L187a

krunýřovec

(Chaetostoma sp. "Rio Meta", "Chaetostoma punctatus" sp. var., Spotted Bulldog Pleco Spotted Rubber Pleco, Spotted Rubbernose Pleco)

foto: © Vilém Křečan


Výskyt: Jižní Amerika - Kolumbie
Délka: 12 cm
Teplota: 20 - 23 st. C
Tvrdost vody: měkká až středně tvrdá
pH: 6,8 - 7,8


V přírodě žije ve chladných čistých a silně proudících horských říčkách, jejichž dno je pokryto hladkými kameny. Je to všežravec a má podobné potravní nároky jako Ancistrus sp. Někdy může být obtížné zvyknout tyto ryby na umělá krmiva. V přírodě se živí řasami a drobnými živočichy (larvy hmyzu apod.).

Nádrž pro ryby rodu Chaetostoma by měla být co nejdelší, dno by mělo být pokryté jemným pískem a hladkými kameny, na kterých ryby rády odpočívají. Teplota vody by neměla překračovat 25 st. C. Tyto ryby mají na rozdíl od jiných krunýřovců vysoké požadavky na kvalitu vody, která musí být čistá, silně proudící a prokysličená. Proto se používají různé postupy, jak toho v akváriu dosáhnout (bližší inf. jsou uvedeny např. zde).

Samci mají větší a širší hlavu, jsou celkově štíhlejší a mají delší břišní ploutve, které mají význam při tření. (Pravděpodobně tím, že samec rozprostře ploutve kolem jiker, chrání spermie před tím, aby je nestrhl proud vody.) Rozdíly mezi samcem a samicí u krunýřovců Chaetostoma jsou vidět na snímcích v článku: "Chaetostoma cf. thomsoni, A Chance Spawning" (Rob Torrens). Rozmnožení těchto ryb v zajetí je nesnadné.

Někteří krunýřovci rodu Chaetostoma již byli víceméně náhodně rozmnoženi. Jikry byly rybami přilepeny v dutinách nebo jeskyních. Samec je pečlivě střežil. Vylíhlá mláďata byla kvůli snadnějšímu krmení umístěna do samostatné nádrže. Jako první krmivo byly použity mražené žábronožky, špenát a jemně drcené tablety pro krunýřovce.

Ryby označované jako L187 mají jinou kresbu než L187a a L187b.  Copyright © Catfish, 2000-2006