Sumečkovití - ICTALURIDAE

(North American freshwater catfishes)

Ictalurus nebulosus - sumeček americký

Výskyt

Sumečkovití (Ictaluridae) pocházejí ze Severní a Střední Ameriky. Vyskytují se ve sladkovodních jezerech a řekách, obvykle s písčitým, kamenitým nebo bahnitým dnem. Pravděpodobně jsou příbuzní s čeledí sumíčkovitých - Bagridae. Někteří z nich v současné době žijí i v Evropě, kam byli uměle vysazeni. Jedná se např. o druhy Ictalurus nebulosus (sumeček americký), Ictalurus melas (sumeček černý) a Ictalurus punctatus (sumeček skvrnitý). Většina zástupců čeledi jsou výborné konzumní ryby. Druhy, které obývají tmavá místa nebo jeskyně jsou úplně slepí nebo mají zrak velmi špatný (např. Trogloglanis, Satan a Prietella).Popis

Mají protáhlé válcovité tělo, vzadu ze stran zploštělé. Hlava je nízká a široká a celkově velká. Oči mají malé. Kolem tlamy se nachází 8 vousků: a to 2 vousky na horní čelisti, 4 vousky na spodní čelisti a 2 v oblasti nosních otvorů. Tělo je holé, kryté jen kůží. Mají tukovou ploutvičku. Nemívají výrazné rozdíly mezi pohlavími.
tvar těla sumečkovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Tyto ryby se chovají převážně v jezírkách a v rybníčcích. Do studenovodního akvária se hodí jen pár menších druhů. Pro jejich chov je důležitá dostatečně velká nádrž. Rostou velmi rychle. Vhodné je použít štěrkovité nebo písčité dno, jako úkryty poslouží jeskyně z kořenů a kamenů. Část akvária by měla být hustěji zarostlá a část nádrže musí zůstat volná a určená pro plavání. Optimální je bohatě osázet především boky a zadní stěnu. Z rostlin vybereme odolnější druhy, kterým vyhovuje nižší teplota vody. Jako úkryty můžeme použít např. skupiny větších zaoblených kamenů. Osvětlení je nejlepší tlumené. Aktivnější jsou na večer a v noci. Zdržují se při dně. Chovat se dají jen ve společnosti dostatečně velkých ryb. Menší ryby považují za kořist. Potravu vyhledávají pomocí vousků.

V přírodě se živí faunou dna, nitěnkami, larvami vodního hmyzu, potěrem a drobnými rybami, v jejich jídelníčku se objevují také různí bezobratlí živočichové, plži, korýši i obojživelníci nebo i rostlinné zbytky. V zajetí přijímají kousky rybího masa a žížaly, příležitostně i namáčené ovesné vločky.

Teplota vody by se měla pohybovat mezi 10 - 24 st. C, s pH kolem 7. Tvrdost vody nehraje významnou roli. Tito sumci ale nemají rádi pokles pH pod 7, zvýšené dusíkaté látky a jsou citliví na vysoké teploty nad 24 st. a nedostatek kyslíku ve vodě.U nás chované ryby

Nejčastěji se chovají mladí jedinci Ictalurus nebulosus a Ictalurus melas, občas i zástupci rodu Noturus.

Bližší informace o rybách z čeledi sumečkovitých lze nalézt například na stránkách: www.scotcat.com a www.planetcatfish.com:

1) Ictalurus punctatus

2) Amieurus nebulosus

3) Amierurus melas

4) Amierurus natalis

5) Ictalurus punctatus

Vzhledem k tomu, že se jedná o větší ryby, které mají především význam konzumní, jsou velmi často vyhledávané rybáři. A proto se nejvíce informací o nich dá nalézt především na amerických stránkách určených rybářům.

Rozmnožování

V akváriu se je pravděpodobně nepodařilo rozmnožit. V akváriu se v období tření doporučuje chovat vždy jen jednoho samce, protože se u nich vyskytuje vnitrodruhová agresivita. V přírodě v době tření tvoří revíry. Na mělčinách kladou jikry do kruhovité jamky v substrátu. Rodiče (obvykle samec) chrání jikry a později i vykulený plůdek a to až do velikosti několika cm. Počet jiker je vysoký a pohybuje se v tisících.


  Copyright © Catfish, 2000-2006