NEJČASTĚJI CHOVANÍ TRNOVCI

(Čeleď : Doradidae)
Acanthodoras cataphractus - trnovec pancířnatý (trnovec obecný)

Agamyxis pectinifrons - trnovec hřebenočelý

Megalodoras uranoscopus - trnovec (Irwinův)

Oxydoras niger - trnovec černý

Platydoras costatus - trnovec bělopruhý


  Copyright © Catfish, 2000-2006