Trnovcovití - DORADIDAE

(Thorny catfishes)

Platydoras costatus - trnovec bělopruhý


Výskyt:

Čeleď Doradidae zahrnuje asi 74 vědecky popsaných druhů. Žijí ve sladké vodě tropické a subtropické Jižní Ameriky. Zde obývají vedle řek a potoků s nepříliš silným prouděním i pralesní jezera.

Popis

Tělo mají holé, kryté kůží, na bocích mají řadu kostěných štítků zakončených malými dozadu směřujícími trny. Na hřbetní a na prsních ploutvích se první paprsek přeměnil na silný, ozubený trn. O mnoha druzích se ví, že vylučují jedovatý sekret u báze prsní ploutve, který stéká rýhou v prsním trnu (Acanthodoras cataphractus - trnovec pancířnatý). Zranění o něj je velice bolestivé. Trny po bocích spolu s napnutými paprsky ploutví zajišťují ochranu proti predátorům a znesnadnují pozření trnovce nebo slouží i k tomu, aby se sumeček těsně zaklínil do nějaké štěrbiny. Kolem široké tlamy se nachází tři páry vousů - jeden pár na horní a dva páry na dolní čelisti. Mají vyvinutou tukovou ploutvičku. Jejich vnitřní stavba těla je výjimečná tím, že mají zvětšené příčné výběžky čtvrtého obratle. Jsou spojené s plynovým měchýřem a Weberovým aparátem. Tyto příčné výběžky končí destičkou (těsně spojenou s plynovým měchýřem). V případě nebezpečí, z teritoriálních důvodů a pro určení, zda se v jejich blízkosti vyskytuje jiný trnovec jsou schopni vydávát kvákavé, kňouravé a cvrkavé zvuky - rychlým napínáním a uvolňováním svalu plynového měchýře dochází k rezonanci. Vrzavé a drnčivé zvuky vydávají tak, že částečně zaseknou kloub prsního trnu v kloubní jamce a pohybují prsní ploutví.
tvar těla trnovcovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Většina trnovcovitých se v přírodě zdržuje mezi kořeny a mrtvým dřevem, v kamenných jeskyních nebo na měkkém písečném dnu, do nějž se přes den při vyrušení a v nebezpečí zahrabou. Mnoho trnovcovitých může žít i ve vodách chudých na kyslík. Vyžadují akvárium s množstvím úkrytů a měkkým dnem. Protože prohledávají svými vousky dno kvůli potravě, nedoporučuje se používat štěrk, jinak by se rybám o něj obrušovaly vousky. K dekoraci by se měly používat kořeny. Na chov jsou nenároční. Nejlépe se jim daří v malé skupince (3-6 kusů). Nejsou to aktivní dravci, vůči ostatním rybám se chovají mírumilovně, drobné rybky a potěr považují za kořist a je lépe je chovat s přiměřeně velkými rybami. Jsou odolní a dlouhověcí. Teplota vody by se měla pohybovat mezi 22-28 st. C, voda musí být čistá a s pH slabě do kysela, na tvrdost vody nejsou příliš nároční, vyhovuje jim i voda středně tvrdá. Agamyxis pectinifrons (trnovec hřebenočelý) a Rhinodoras dorbignyi (trnovec obláčkový) jsou citliví na tvrdou vodu, jinak se jim oči potáhnou kalným povlakem, proto by se měli chovat ve vodě do 10 st. dH. Podobně Pterodoras granulosus (trnovec křídlatý) vyžaduje slabě kyselou vodu, neboť alkalická voda u něj vyvolá nadbytečnou tvorbu slizu a zákal očí. Jako bezproblémový se jeví Amblydoras hancockii (trnovec amazonský), který snese i velké kolísání chemismu vody. V případě, že je voda silně prokysličená, zvládají i teploty kolem 32 st. C. Trnovci patří mezi ryby se soumračnou aktivitou a nočním způsobem života. Přes den se schovávají v úkrytech (jeskyně, kameny, kořen, listy rostlin) a skrýše opouští až za tmy. V nádrži by mělo být mírné proudění vody a výkonná filtrace. Větší druhy rodu Pseudodoras nebo Megalodoras dorůstající nad 60 cm potřebují velkou nádrž s kvalitní filtrací a vhodný je chov dvou až tří kusů. V tomto případě je zbytečné do akvária sázet rostliny, protože tak velké ryby je svým pohybem vykoření. Při lovení trnovců by se neměla používat síťka, do které se zapletou trny ploutví. Doporučuje se tyto ryby odchytnout podobně jako velké druhy krunýřovců tak, že se jednou rukou uchopí za násadec ocasní ploutve a dlaní druhé ruky se zespodu podepře jejich tělo. Pozor, trnovci se při tom budou snažit přitisknou prsty ruky svými trny prsních ploutví k trnitým tělním štítkům, což je dost bolestivé.

Jsou žraví. Doporučuje se dostatečné množství krmení, především živočišného původu.
Agamyxis pectinifrons - trnovec hřebenočelýU nás chované ryby

K nám se dováží nejčasteji trnovci rodu Amblydoras, Agamyxis, Acanthodoras, Platydoras, Pseudodoras, Oxydoras a vzácněji i Megalodoras.Rozmnožování

Rozmnožení trnovců se v zajetí podařilo jen ojediněle a obvykle s použitím hormonální stimulace. Jedná se zejména o dva druhy.

Acanthodoras cataphractus - trnovec pancířnatý - byl stimulován kapří hypofýzou. Nejprve byl dostatečně krmen živou a mraženou stravou živočišného původu a chován při teplotě 28 st. C. Poté byla teplota na čas snížena na 23-24 st. C a injekčně aplikovány hormony. Teplota se zvýšila na 28 st. C. Jiker bylo kolem 600 kusů, plůdek se líhnul za 3 dny a 4 dny se rozplavával.
Acanthodoras cataphractus - trnovec pancířnatý


Pravděpodobně podobným způsobem byl rozmnožen i Platydoras costatus - trnovec bělopruhý. Při teplotě 25 st. C. se plůdek líhl za 3 dny a 2 dny se rozplavával.  Copyright © Catfish, 2000-2006