Keříkovcovití - CLARIIDAE

(Airbreathing catfishes, Labyrinth catfishes)


Výskyt:

Obývají sladké stojaté vody Sýrie, jihovýchodní Asie (Filipíny a Jáva), Malajska, Afriky, Madagaskaru. Objevují se i v Izraeli a jižním Turecku. Vyskytují se v USA a to nejvíce na Floridě a v Mexickém zálivu, kam byly uměle zavlečeni. Tuto čeleď má přibližně 101 druhů.Popis

Jsou to sumci torpédovitého tvaru těla, mají protáhlé tělo bez šupin, řitní a někdy i hřbetní ploutev bývá značně dlouhá. Ocasní ploutev může být spojená s hřbetní a řitní ploutví. Hlava je široká s příčně postavenými koncovými ústy. Kolem úst se nachází 4 páry dlouhých vousů. U této čeledi se i ve volné přírodě běžně vyskytují albinotičtí jedinci, kteří bez problémů přežívají a dále se množí. Druhy obývající jeskyně mají redukované oči nebo jsou úplně slepí (Clarias cavernicola, Horaglanis krishnai a Uegitglanis zammaranoi).
přídatné dýchací orgány
(při vytvoření tohoto obrázku bylo vycházeno ze schéma RNDr. Miroslava Maleninského a ilustrace Ian G. Bairda)Mají vyvinuty přídatné dýchací orgány, v podobě keříčkovitého útvaru. To jim umožňuje dýchat atmosférický kyslík a obývat i zabahněné vody nebo opustit vodu a dokonce se pohybovat po souši.
  různé tvary těla keříčkovcovitých (podle Teugelse, 1996)
Clarias gariepinus
(keříčkovec červenolemý)


Charakter ryb a jejich nároky

Jsou to nenasytní dravci, obývají dno a aktivní jsou především v noci. Přes den vyhledávají různé tmavé skrýše, jeskyně, kořeny a nebo odpočívají v hustém porostu vodních rostlin. Jsou to masožravci a živí se bezobratlými (červi a korýši), rybami nebo drobnými savci a ptáky.

Keříčkovci jsou agresivní ryby, ať už vůči jedincům svého druhu, tak i k rybám ostatním. Jsou rvaví a při bitkách si často poškodí ploutve, oči a vousky a u otevřených ran hrozí nebezpečí vzniku druhotné infekce. Větší jedince se doporučuje chovat jednotlivě. Vyžadují prostorné nádrže a krása těchto ryb nejlépe vynikne ve velkých výstavních nádržích.
mladý jedinec Clarias batrachusNejvhodnější je chov jednodruhový nebo v některých případech i samostaný chov jednoho kusu. Ve společném akváriu jsou za vhodné partnery považovány především dostatečně velké ryby (cichlidy ze Střední Ameriky, větší kaprovité ryby - Cyprinidae, případně ostnojazykovité ryby - Osteoglossidae).
detail hlavy - dospělá rybaU nás chované ryby

Nejčastěji se k nám dováží ryby rodu Clarias, a to především keříčkovec žabí - Clarias batrachus a to jak jedinci přírodně zbarvení tak i albinotické nebo "grošované" ryby (bílý podklad s růžovo hnědými a černými skvrnami). V rybnikářství se můžeme setkat s druhem Clarias gariepinus - keříčkovec červenolemý, který je původem z Afriky. Označuje se jako sumeček africký nebo sumčík africký. Dorůstá délky 120 cm a hmotnosti přes 10 kg. Pohlavně dospívá ve věku asi 8 měsíců, kdy délka samic je asi 30 cm a samců 25 cm.Rozmnožování

V akvarijních podmínkách se podařilo rozmnožit pravděpodobně jediný druh z čeledi Clariidae - a to keříčkovce žabího - Clarias batrachus.


Zajímavé informace o keříčkovcích, kteří obývají jezero Malawi naleznete na těchto internetových stránkách.


Žábra keříčkovců jsou relativně zaostalá a ryby se chodí často nadechovat.
Pokud nemají volný přístup k hladině velmi brzy zahynou.


  Copyright © Catfish, 2000-2008