Chakovití - CHACIDAE

(Squarehead or angler catfish)


Výskyt

Čeleď Chacidae je malá, tvoří ji rod Chaca se 3 vědecky popsanými druhy (Chaca chaca, Chaca bankanensis - chaka velkotlamá, Chaca burmensis). Žijí v Asii (Indie, Bangladéš, Malajsie, Borneo, Indonésie, Nepál). Jedná se o sladkovodní ryby. Nachází se především na dnech řek, jezer a rybníků.

Popis

Velikost se pohybuje kolem 20 cm, maximální udávaná délka je 24 cm. V akváriu se chovají velmi vzácně. Mají obrovskou tlamu s velmi krátkými vousky po stranách, shora zploštělou tlamu, kterou dokáží spolknout i ryby, které měří téměř polovinu délky jejich těla. Hlava je široká a také zploštělá. Oči jsou malé. Tuková ploutvička plynule navazuje na ocasní ploutev, která má pádlovitý tvar. Chaca bankanensis při napadení predátorem dokáže krátkým tvrdým trnem ve hřbetní ploutvi způsobit bolestivé zranění.

Vyskytuje se u nich pohlavní dimorfismus - samci jsou větší a delší než samice, které jsou spíše kratší a silnější. Pro svůj vzhled se nevyužívají jako tržní ryby.
tvar těla chakovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Jsou to klidné samotářské ryby, které je lépe chovat v jednodruhové nádrži. Nejsou citlivé na výkyvy pH a uvádí se, že ho dokáží nějakým způsobem rychle změnit a tím otupit nebo omráčit jiné ryby. Nedoporučuje se proto ani chov s rybami většími než je sama chaka.

Vyžadují prostorné akvárium s velmi jemným pískem na dně, kam se rády částečně zahrabou. Z rostlin jsou vhodné nižší druhy a vyhledávaným druhem je např. jávský mech. Pokud je akvárium osvětleno jen tlumeně, tak pro ně nejsou nutné žádné další úkryty.

Jsou to silní a rychlí predátoři. Jejich kořist tvoří převážně menší a pomalejší rybky žijící při dně, které chaky napadají ze zálohy. Chaka leží nehnutě u dna s otevřenými ústy a čeká na kořist, která propluje v její blízkosti. Když je ryba nadosah, rozevření tlamy je tak rychlé, že voda vhrne do ústní dutiny a strhne kořist s sebou i z dosti značné vzdálenosti. Chaka se během této akce sotva pohne. Druh Chaca chaca údajně láká kořist na červovité výběžky, které má umístěny na spodní čelisti. Pokud je chaka v nebezpečí, nasaje velké množství vody do tlamy a přes žábra vytlačí ven proud vody, který ji vystřelí dopředu a tím pádem i z dosahu nepřítele. Druh Chaca chaca vydává po vytažení z vody charakteristický zvuk: "chaka chaka chaka", který jí dal její jméno.

Teplota vody by se měla pohybovat mezi 22-24 st.C, u Chaca bankanensis se doporučují teploty vyšší a to 24-28 st. C, pH mezi 6-8 a voda středně tvrdá.

Nejraději přijímají živou masitou stravu, různé drobné korýšky, nitěnky, drobné rybky, žížaly a strouhané hovězí maso, umělá krmiva mohou odmítat.U nás chované ryby

K nám se dováží pouze výjimečně. V zahraničí se chovají 2 druhy a to: Chaca chaca a Chaca bankanensis. Chaca chaca má na spodní čelisti drobné výrůstky a celkově je zbarvena čokoládově hnědě. Chaca bankanensis je světle oranžovo hnědá, chybí jí výrůstky na tlamě a nevydává žádné zvuky. Chaca burmensis je velmi vzácná a v akváriích snad vůbec chována nebyla.Rozmnožování

V akvarijních podmínkách se podařilo úspěšně rozmnožit druh Chaca chaca. Aby se ryby dostaly do třecí formy, byly krmeny kvalitní stravou (patentky, nitěnky, živé rybky apod.). Chovnou skupinku tvořily 4 ryby a jako místo ke tření si vybraly trubku o délce 20 a průměru 7,5 cm. Po vlastním tření, které probíhalo uvnitř trubky, samec zůstal hlídat jikry. Ty se vylíhly asi za 3 dny a mláďat bylo asi 400. Po 10 dnech od vylíhnutí se potěr rozplaval. Jako první potrava byly použity žábronožky a dafnie.  Copyright © Catfish, 2000-2006