CORYDORAS PANDA

Nijssen & Isbrücker, 1971

pancéřníček panda, (Panda corydoras)

vepředu samec, vzadu samice

Výskyt: Peru.
Délka: 5 cm
Teplota: 22-26 st. C
Tvrdost vody: měkká až středně tvrdá
pH: 6,5 - 7,2

Dospělosti dosahují asi v jednom roce věku. Množí se velmi dobře, třou se opakovaně v dlouhých časových úsecích. Počet jiker na jednu samici je obvykle 20 kusů, v případě, že se pravidelně vytírá. U starších samic může být jiker i více a to až 40 kusů. Oplozenost jiker je velmi dobrá. Jikry se líhnou za 4-7 dní od výtěru. Při teplotě 26 st. C jsou to 4 dny, při 20 st. C je to 7 dnů. Po dvou dnech lze poznat které jikry se dále vyvíjí (jsou tmavší) a které jsou neoplozené (zbělají). Mláďata stráví žloutkový váček za 2 dny od vykulení. Jako první krmivo lze použít nauplie žábronožky a mikry. Mláďata jsou citlivá na znečištění vody, dusíkaté látky, rozkládající se zbytky potravy a baktérie. Je dobré každý den vyměnit asi 1/3 vody za čistou, množství vyměňované vody záleží od objemu nádrže. V případě, že na jedno mládě připadá více jak 1 litr vody, stačí výměna vody až po několika dnech. Mláďata jsou nejprve světlá, ve čtvrtém týdnu se jim objevují tmavé pruhy na bocích.

V akvarijních podmínkách se Corydoras panda mezidruhově kříží s Corydoras davidsandsi nebo s Corydoras caudimaculatus.


Internetové stránky věnované Corydoras panda:

V češtině:
www.sweb.cz/akvarijnilisty/1992

Zdroje v angličtině:
www.aquarticles.com/articles/breeding/Berdoulay_Breeding
www.geocities.com/willowdaleaquariumsociety
mike-edwardes.members.beeb.net
userpages.umbc.edu/~rrhudy1

V časopise AT bylo v roce 2000 uveřejněno několik článků o tomto pancéřníčkovi.  Copyright © Catfish, 2000-2006