Křížovcovití - ARIIDAE

(Sea catfishes)

Výskyt

Obývají mořské a brakické vody - vyskytují se převážně při ústí řek u moře, kolem pobřeží a v přímořských lagunách. Některé druhy jsou tažné a střídají různá vodní prostředí. Setkat se s nimi můžeme v Asii, Africe, Austrálii a ve Střední a Jižní Americe. Jen několik málo zástupců je čistě sladkovodních. Do čeledi Ariidae patří kolem 140 druhů ryb. Český název křížovci získaly tyto ryby podle tvaru lebky, která má ze spodu charakteristický tvar kříže. Domorodci na lebky kreslí náboženské motivy a pak je prodávají jako suvenýr turistům. Dříve se čeleď Ariidae nazývala Tachysuridae nebo také Hexanematichthyidae.

Popis

Mezi sumce z čeledi Ariidae patří především velké druhy ryb. Holé tělo je kryté silnou kůží. Zbarvení ryb se pohybuje od kovově šedé až po černou. Na hlavě se nachází obvykle 3 páry vousů. Nazální vousky jim chybí. Malé kostěné destičky mají umístěny na hlavě a v okolí hřbetní ploutve. Na hřbetní a prsních ploutvích jsou silné a jedovaté trny. Ocasní ploutev je vykrojená. Mají tukovou ploutvičku.

Podobně jako žraloci a rejnoci jsou tito sumci schopni zachytit i slabé elektrické pole (uvádí se hodnoty dokonce o intenzitě 0,001 mikro V/cm). To jim pravděpodobně usnadňuje lokalizaci kořisti a má to i význam při pohybu ve vodách s rozdílnými parametry (např. salinita).
tvar těla křížovcovitých (podle Teugelse, 1996)


Charakter ryb a jejich nároky

Protože se jedná o ryby dorůstající velkých rozměrů, musí tomu odpovídat i velikost nádrže.

Např. nejčastěji chovaný Ariius seemani v akváriu velmi rychle doroste 30 - 35 cm a v přírodě je schopen dosáhnout délky i 90 cm. Někdy se chovají s jinými brakickými rybami a to s kaložroutem skvrnitým (Scatophagus argus) a okatcem stříbřitým (Monodactylus argenteus).

Optimální je ale akvárium jednodruhové.

Jsou to rychlí plavci a jsou společenští a proto se doporučuje chov v menší skupině (4 - 6 kusů). Způsobem plavání připomínají žraloky. Pokud se chovají trvale ve sladké vodě (s výjimkou několika málo sladkovodních druhů), neprospívají, málo rostou, ztrácejí zbarvení a po čase můžou i uhynout. Vyžadují vodu brakickou. Aktivní jsou přes den. Jako dekorace se hodí použít především hladší kořeny, protože o ostřejší kameny by se mohli zranit. Jsou aktivní i přes den. Osvětlení je nejlepší tlumené. Dospělým rybám se do nádrže obvykle nedávají rostliny, i když mláďata je uvítají. Když odpočívají, plavou těsně nad substrátem a nebo se zdržují kolem kořenů. Filtrace musí být silná, vhodný je zejména vnější filtr, který bude vytvářet silné proudění a ryby budou moci plavat proti proudu. Doporučuje se častější výměna části vody. Při chovu v nevhodných podmínkách se rybám rozpadávají vousky, poškozují se okraje ploutví a ryby mají celkově světlejší zbarvení.

Teplota vody by se měla pohybovat mezi 22 - 26 st. C, s pH 6,8 - 8, středně tvrdá až tvrdá voda s přídavkem soli (bez jódu a fluóru a pod.) - úplně nejlepší je použít kvalitní mořskou směs určenou pro akvaristiku.

Akvárium je dobré zajistit těžším krycím sklem.

Jsou to všežravci, ale vyšší podíl by měla tvořit masitá složka. V přírodě se živí larvami hmyzu, vodními rostlinami, korýšky, měkkýši a drobnými rybami. V akváriu lze jako krmivo použít tablety pro sumce, žížaly, sekané rybí a drůbeží maso a vnitřnosti, patentky, nitěnky a pod. Po aklimatizaci se mláďata dají ochočit a pak přijímají potravu těsně pod hladinou přímo z ruky chovatele.
foto: © Vilém KřečanU nás chované ryby

V akváriích se chovají převážně 2 brakické druhy a to Arius seemani (křížovec Seemanův) a Arius jordani (křížovec Jordanův) - u mláďat je značně problematické určit ke kterému druhu přesně patří. Nároky na jejich chov jsou více méně stejné. U nejčastěji chovaného druhu Arius seemani lze mláďata do 12 cm chovat i v alkalické sladké vodě, ale u větších ryb je potřeba postupně zvyšovat salinitu až na úroveň vody brakické. (Tyto ryby nejsou příliš citlivé vůči výkyvům salinity.)

V zahraničí se občas nabízí i sladkovodní druh Ariius graeffei, který v přírodě žije v Austrálii a na Nové Guinei. V přírodě dorůstá maximální délky 50 cm, v akváriu zůstává menší. Vyhovuje mu teplota 20 - 27 st. C a pH mezi 6,5 - 8, přičemž dává přednost vodě spíše alkalické.Rozmnožování

V akváriích se je zatím nepodařilo rozmnožit, pravděpodobně proto, že u těchto sumců hraje významnou roli migrace, kterou těmto rybám v zajetí nelze zajistit.

Samice křížovců Arius seemani jsou statnější než samci a v dospělosti mají masitou podušku na břišních ploutvích. V přírodě samice při tření zachycuje jikry do sevřených břišních ploutví, které samec posbírá do tlamy. Ze sumcovitých ryb mají pravděpodobně největší jikry.

U Arius graeffei probíhá tření podobně. Ke tření dochází na začátku období dešťů (jaro nebo začátek léta). Samec inkubuje jikry v tlamě 2 - 4 týdny při teplotě asi 32 st. C. Mláďata ve věku 2 měsíců jsou už značně velká a měří kolem 6 cm.foto: © Vilém Křečan  Copyright © Catfish, 2000-2006