Tření krunýřovce Ancistrus sp. - "Long Fin"

(Veil Tail Ancistrus)

pár ryb - samec závojový a samice nezávojová


Ancistrus sp. - "Long Fin"  je závojová forma běžně chovaného krunýřovce Ancistrus sp. U nás se podařilo tyto ryby vyšlechtit Zdeňkovi Tischerovi z Úval u Prahy. Samice byla závojová a samec byl běžný Ancistrus sp. Poměr mláďat byl 2:3 (závojové:normální). Pokud se ke tření použije pár ryb závojové formy, jejich mláďata už jsou 100% závojová. Tyto informace vychází z článku Martina Rose - "Závojová forma krunýřovce Ancistrus sp.", uvedeného v AT č. 3, z roku 2000 na str. 24.

Já tyto ryby chovám od roku 2001. Mám menší skupinku ryb, z toho jeden samec a dvě samice jsou nejstarší a teď mají asi 1,5 roku, ostatní ryby jsou ještě mláďata. U této formy samci dospívají dříve než samice. Kvůli prodlouženým ploutvím by se tito krunýřovci neměli chovat v nádrži s rybami, které mají ve zvyku okusovat ploutve jiným druhů. Aby nedocházelo k poškozování a rozpadávání paprsků prodloužených ploutví, je třeba udržovat čistotu v akváriu. K roztřepení ploutví ryb může dojít i při vzájemným potyčkách např. o teritorium. Ploutve regenerují jen velmi pomalu.1. den (srpen 2002)

Mladý závojový samec si vybral a obsadil jednu polovičku kokosového ořechu. Závojové samičky o tření zatím nejevily zájem. Ke tření došlo v odpoledních hodinách s mladou nezávojovou samicí o délce asi 9 cm. Samec nejdříve několik hodin čistil vnitřek kokosáku. Samice zatím seděla nahoře a pozorovala jeho snažení. Pak prolezla otvorem dovnitř kokosáku. Tření bylo bouřlivé a obě ryby zůstaly uvnitř asi 2 hodiny. Potom samice opustila kokosový ořech a samec uvnitř upravoval hrozen žlutooranžových jiker a ploutvemi k nim přiháněl čerstvou vodu. Přesný jiker neznám, počítáním jiker se mi nechtělo samce vyrušovat.

Jako protiplísňový přípravek byl použit rašelinový výluh (Torben) asi 5 ml na 100 l vody a několik kapek akriflavinu. V nádrži běží nepřetržitě dva filtry s přisáváním vzduchu. Vzhledem k tomu, že byl samec mladý, nepředpokládám velkou oplozenost jiker.
Asi po hodině samec jikry opustil a začal okusovat řasy na rostlinách a shánět se po potravě, což nebývá až tak časté. Ve většině případů se samec nevzdaluje od jiker a nepřijímá potravu až do vykulení mláďat. Když samice uviděla samce v akváriu, zahnala ho trhavými pohyby ocasu a prudkými výpady zpět do kokosáku. To se opakovalo asi třikrát po sobě. Pak už samec raději zůstal u jiker.

Závojové samice se ale chtěly dostat do kokosáku a pravděpodobně se chtěly zkusit se samcem vytřít také. Jejich aktivitám udělala přítrž původní samice, která je odehnala z kokosáku na kterém zůstala hlídat až do rána.samička vlevo odhání závojovou samici, samec v kokosáku hlídá jikry
samice střeží jikry v době když je samec mimo kokosák


Dvě jikry byly přilepené na dně (mimo hrozen) a aby je nesežraly ostatní ryby, podařilo se mi je opatrně odlepit ze dna a přesunout do jiného akvária (45 l) a umístit do menší průhledné umělohmotné krabičky s otvory u dna. Krabička je gumovými přísavkami upevněna v blízkosti hladiny naproti výpusti z filtru. Protože má voda v tomto akváriu podobné parametry jako voda v původní nádrži, použiji tyto jikry pro kontrolu.2. den

Samec pečlivě hlídá jikry a čistí jejich povrch přísavkou. Samice opustila vršek kokosáku a hledí si už jen shánění potravy. Jikry v malém akváriu jsou zatím oranžové, ale připadá mi, že se vyvíjí jen jedna z nich.

Do obou akvárií bylo přidáno pár kapek akriflavinu.


3. den

Samec se stará o jikry, které se zdají být v pořádku, pouze jednu neoplozenou odstranil (zbyla z ní jen část jikerného obalu). Samec opět vykoukl na chvilku z kokosáku poté, co ryby večer dostaly spařené kopřivy. Rychle se však vrátil, protože ostatní krunýřovci začali shora okukovat vyvíjející se jikry. Samice je dost vyhublá a má hodně propadlé bříško. Dnes dostane extra porci mražených patentek.
V malém akváriu lze pozorovat oči na jedné z jiker a náznak páteře mláděte, druhá jikra je zatím oranžová, ale neplesniví.

Teplotu vody udržuji pořád na 27 st. C, voda má střední tvrdost a pH je asi 6,8. Další přípravky na úpravu vody dnes nepřidávám.

Pokud všechno dobře dopadne, líhnutí jiker by mohlo nastat pozítří. Pak se chystám vykulený potěr přesunout do 45 l akvária, které je umístěné proti oknu. Je plné rostlin a také zelené řasy. Jen z něj budu muset přelovit několik rybek a zlikvidovat spoustu malých šneků, kteří se tam vyskytují v opravdu velkém množství. U filtru snížím výkon minimálně na polovinu a celý jej zvednu nahoru tak, aby čeřil hladinu.4. den

Jedna jikra v krabičce už je částečně vykulená, hlava a ocásek už jsou venku z jikerného obalu. Jikry v kokosáku se vyvíjejí pomaleji, jsou oranžové a všechny v pořádku. Samec je vzorně hlídá. Jejich vykulení odhaduji na zítřek.

v této krabičce hlídá samec jikry, proud vody z filtru směřuje na hladinu, kterou čeří nad otvorem kokosáku (2/2005)5. den

Mláďata jsou vykulena, samec s nimi zůstává v kokosáku, který už vůbec neopouští.

  

čerstvě vykulená mláďata
9. den

Po třech dnech mláďata strávila žloutkový váček, získala tmavé zbarvení a začínají se shánět po potravě. Samec v akváriu opustil kokosák a okusuje plátky cukýny. Opatrně přemisťuji mláďata do krabičky ve vedlejším akváriu. Celkový počet mláďat je kolem 30 kusů. Jako první krmení jsou podány mražené Dafnie a rozdrcená tableta se spirulinou.

12. den

Mláďata vypouštím z krabičky do akvária, které je naproti oknu a ve kterém si "pěstuji" spoustu přisedlých a zelených řas právě pro mláďata. Kromě toho tam mají i dostatek úkrytů, malý kořen a hlavně klid. Ryby okamžitě začínají spásat porost řas v nádrži. Většina z rybek má již první náznaky prodloužení ocasní ploutve. Kolik z nich bude opravdu závojových se dá určit až ve 3. týdnu života.
(mláďata v elementce - zvětšené)
16.12.2002

Jak se dalo čekat část mláďat je závojových po samci a část je normálních po samici.
mláďata na plátku okurky(Pozn.: Většina fotografií je aktualizovaných - záběry jsou z konce roku 2004.)

  Copyright © Catfish, 2000-2006