PŘEHLED DRUHŮ DANÉ ČELEDI:
Latinský název

České jméno
Anglický název
* Ageneiosidae hrbohřbetovití Bottlenose or Barbelless Catfishes
Akysidae proudovcovití Stream Catfishes
Amblycipitidae bystřinovcovití Torrent Catfishes
Amphiliidae mřenkovcovití Loach Catfishes
Ariidae křížovcovití Sea Catfishes
Aspredinidae širokohlavcovití Banjo Catfishes
Astroblepidae šplhavkovití Naked Sucker-Mouth Catfishes, Climbing Catfishes
Auchenipteridae trnovčíkovití Auchenipterid Catfishes
Bagridae sumíčkovití Bagrid Catfishes
Callichthyidae pancéřníčkovití Callichthyid Armored Catfishes
Cetopsidae velrybovcovití Whale Catfishes, Whalelike Catfishes
Clariidae keříčkovcovití Airbreathing or Labyrinth Catfishes
Cranoglanididae plochohlavcovití Armorhead Catfishes
Diplomystidae diplomystovití Diplomystid Catfishes
Doradidae trnovcovití Thorny Catfishes
Erethistidae    
* Helogenidae beztrnovcovití Helogeneid Catfishes
Heptapteridae    
Heteropneustidae pakeříčkovcovití Airsac Catfishes
* Hypophthalmidae spodnookovití Loweye Catfishes
Chacidae chakovití Squarehead Or Angler Catfishes
Ictaluridae sumečkovití North American Freshwater Catfishes
Loricariidae krunýřovcovití Suckermouth Armored Catfishes
Malapteruridae pasumcovití Electric Catfishes
Mochokidae peřovcovití Squeakers and Upside-Down Catfishes
* Nematogenyidae kandirkovití  
Olyridae sumíčkovcovití Longtail Catfishes, Olyrid Catfishes
Pangasiidae pangasovití Pangasid Catfishes
Parakysidae proudovčíkovití Parakysid Catfishes
Pimelodidae anténovcovití Long-Whiskered Catfishes
Plotosidae plotosovití Eeltail Catfishes
Pseudopimelodidae anténovčíkovití (Bumblebee Catfishes, Dwarf Marbled Catfishes)
Scoloplacidae trnovečkovití Spiny Dwarf Catfishes
Schilbeidae sumčíkovití Schilbeid Catfishes
Siluridae sumcovití Sheatfishes
Sisoridae sisorovití Sisorid Catfishes
Trichomycteridae kandirovití Parasitic Catfishes and Candirus


Pozn.: * Čeleď v současné době nemá žádné zástupce.


Údaje vychází z Fishbase (květen/červen 2002). V Loricariidae nejsou zohledněny nejnovější změny jmen (u některých druhů došlo k přejmenování: Panague na Panaqolus a pod.). Čeleď Claroteidae, která je v současné době již samostatná, je zde uvedena jako součást čeledi Bagridae.

Zde naleznete seznam ryb, které náleží do čeledi   Claroteidae.  Copyright © Catfish, 2000-2006