ČESKÁ UNIE AKVARISTŮ AKVA CZCYPERUS - SPOLEK PRO AKVARISTIKU V BRNĚ,
ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ HALANČÍKŮ a
ČESKÝ CICHLIDKLUB


Vás zvou na Akvaristický podzim - Brno 2004,
akvaristickou konferenci,
která se koná v sobotu 23. října 2004
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na přednáškovou akci Akvaristický podzim - Brno 2004. Od roku 1997 vzniklo tradiční setkání konané každoročně vždy koncem měsíce října jako jedna z významných akcí České unie akvaristů AKVA CZ. Konference se skládá z vyžádaných přednášek a dalších kratších referátů všech akvaristů, kteří se přihlásí (dosud přihlášení jsou již v programu).PROGRAM:


Dr. Anton Lamboj: Malé cichlidy západní Afriky (Zwerkcichliden Westafrikas)

Mgr. Ondřej Sedláček: Dvakrát za halančíky v KamerunuDr.Jiří Vítek, CSc.: Rozmnožování cichlid - "animovaná show"
Dr. Vĺadko Bydžovský: Rod Nanostomus
Jaroslav Kadlec: Nové druhy jihoamerických halančíků
Dr. František Czefay: Pokryv těla ryb
Dr.Jiří Vítek, CSc.: Cichlidy - nové CD-ROM


  8.30 -   9.30 Presence, výstavka a výměna halančíků
  9.30 - 12.30 Dopolední blok přednášek
12.30 - 13.30 Oběd
od 13.30 Odpolední blok přednášek
  
  Po ukončení přednášek mohou zájemci navštívit prodejnu ryb SKLOREX.


Krátké přednášky jsou určeny pro všechny zájemce, kteří za 15-20 min. mohou čímkoliv přispět z vlastních zkušeností s chovem a odchovem akvarijních živočichů, s pěstováním rostlin, s technikou, výkupem a vývozem ryb, s problematikou odbytu ryb v maloobchodních zařízeních, atd. Případný obsah přednášky (cca 1 str. textu) rádi uvedeme ve sborníku.

Přihlášky ke krátkým přednáškám s uvedením jména autora a názvem přednášky (případně obsahem) zašlete prosím do 10. října 2004 na adresu: Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc., Mutěnická 13, 628 00 Brno nebo e-mailem na: dvorakp@vfu.cz.

V průběhu akce se uskuteční setkání členů presidia AKVA CZ, výstavka halančíků a miniburza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti). Materiál je třeba dovézt balený v sáčcích - bez možnosti instalace nádrží.


Místo konání:

Tak jako loni - Partner centrum, Brno - Pisárky (u výstaviště), Hlinky 118. Spojení od žst. Brno, Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Bystrc, zastávka Vinařská. Spojení od autobusového nádraží Zvonařka - přejít nadchodem kolem obchodního domu do podchodu pod Hlavní nádraží a pak tramvají č. 1. Autem podle plánku města z dálnice Praha - Bratislava (Olomouc) na odbočce Brno-Bohunice (západ) směrem na výstaviště, za tunelem vpravo, kde z důvodu oprav je třeba objet výstaviště (stále musí být po levé straně), kolem hotelu Voroněž až na ulici Hlinky.

Ubytování:

je možné si rezervovat v areálu na tel. 602-515861.


Konferenční poplatek:

jen pro členy spolků v rámci AKVA-CZ:  130,- Kč
ostatní akvaristé:  160,- Kč
v částce je zahrnut oběd v ceně 80,- Kč, sborník a organizační náklady


Vzhledem k omezené kapacitě míst, doporučujeme odeslat co nejdříve složenkou konferenční poplatek na adresu pokladníka spolku:

Michal Říha - CYPERUS
Svánovského 7
628 00 BRNO
tel.: 544216962

Místo bude rezervováno při prokázání dokladem o zaplacení, který je třeba předložit u prezence.Těšíme se na setkání s Vámi !


MVDr.František Czefay Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc. RNDr. Jiří Vítek, CSc.
předseda ČCK předseda spolku CYPERUS předseda ČKCHH


  Copyright © Cyperus 2002-2006