ČESKÁ UNIE AKVARISTŮ AKVA CZ,
CYPERUS - SPOLEK PRO AKVARISTIKU V BRNĚ
a ČESKÝ KLUB CHOVATELŮ HALANČÍKŮ


Vás zvou na Akvaristický podzim - Brno 2002,
přednáškový den,
který se koná v sobotu 26. října 2002
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na přednáškovou akci Akvaristický podzim - Brno 2002. Po příznivém ohlasu na průběh předcházejících akcí, rádi pokračujeme v tradici přednášek a miniburz, konaných každoročně vždy koncem měsíce října. Konference se skládá z vyžádané přednášky a dalších kratších referátů všech akvaristů, kteří se přihlásí.PROGRAM:


Ing.Vlado Fábry: Cesta akvaristy do Thajska
(vyžádaná přednáška)

Slavomil Boudný: IRG - to jsou duhovky
Pavel Picka: Terčovci
RNDr. Jiří Vítek, CSc.: Halančíci, CD-ROM - nová publikace o halančících
MVDr. Ladislav Novotný: Mykobakterióza akvarijních ryb a rizika přenosu na člověka
MVDr. František Czefay: Potravní specialisté u akvarijních ryb


  9.00 - 10.30 Prezence a miniburza
10.30 - 12.00 Dopolední blok přednášek
12.00 - 13.00 Oběd
13.00 - 16.00 Odpolední blok přednášek


Krátké přednášky jsou určeny pro všechny zájemce, kteří za 15-20 min. mohou čímkoliv přispět z vlastních zkušeností s chovem a odchovem akvarijních živočichů, s pěstováním rostlin, s technikou, výkupem a vývozem ryb, s problematikou odbytu ryb v maloobchodních zařízeních, atd. Případný obsah přednášky (1 str. textu) rádi uvedeme ve sborníku. Přihlášky ke krátkým přednáškám s uvedením jména, tit. autora a názvem přednášky (případně obsahem) zašlete prosím do 30. září 2002 na adresu: Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc., Mutěnická 13, 628 00 Brno nebo e-mailem na: dvorakp@vfu.cz.

V průběhu akce se uskuteční setkání členů ČKCHH, jehož program bude upřesněn a miniburza méně běžných akvarijních ryb a rostlin, která proběhne mezi účastníky akce (bez přístupu veřejnosti). Materiál je třeba dovézt balený v sáčcích - bez možnosti instalace nádrží.


Místo konání:

Tak jako loni - Partner centrum, Brno - Pisárky (u výstaviště), Hlinky 118 (na budově je reklama Citibank). Spojení od žst. Brno, Hlavní nádraží tramvají č. 1 směr Bystrc, zastávka Vinařská. Spojení od autobusového nádraží Zvonařka - přejít nadchodem kolem obchodního domu do podchodu pod Hlavní nádraží a pak tramvají č. 1. Autem podle plánku města z dálnice Praha - Bratislava (Olomouc) na odbočce Brno-Bohunice (západ) směrem na výstaviště, za tunelem vlevo a na první světelné křižovatce vpravo je již ulice Hlinky.

Ubytování:

je možné si rezervovat v areálu na tel. 0602-515861.


Konferenční poplatek:

je pro členy spolků v rámci AKVA-CZ:  130,- Kč
ostatní akvaristé:  160,- Kč
v částce je zahrnut oběd v ceně 80,- Kč, sborník a organizační náklady

Místo bude rezervováno při prokázání dokladem o zaplacení, který je třeba předložit u prezence.


Vzhledem k omezené kapacitě míst u stolů, doporučujeme odeslat co nejdříve složenkou konferenční poplatek na adresu pokladníka spolku:

Michal Říha - CYPERUS
Svánovského 7
628 00 BRNO
tel.: 05-44216962


Případné další informace poskytne:
Milan Široký
0604-215250 nebo 05-48211305 (záznamník)
(nebo písemně M. Kudeříkové 2, 636 00 BRNO).
Těšíme se na setkání s Vámi !


Ludvík Ambrož Doc.MVDr. Petr Dvořák, CSc.
předseda ČKCHH předseda spolku CYPERUS


  Copyright © Cyperus 2002-2006